اگرچه در سال های اخیر عزل و نصب های یک شبه مدیران (که گاهی حتی تشریفات مرسوم را نیز کنار نهاده ) به یک عرف خاص دولت تبدیل شده است اما در یک اقدام بی سابقه برای اولین بار دراستان هرمزگان، مدیر یک نهاد اداری ،مدیر نهاد اداری مستقل دیگری را با حکم شخصی اش برکنار کرده و فرد دیگری رابه مدیریت برگزیده است!
دیروز صبح قصه از یک پیامک عمومی در جزیره ی «کیش» آغاز شدکه روابط عمومی سازمان منطقه ی آزاد به کلیه مدیران دولتی در این جزیره ارسال کرد و اعلام نمود فردا صبح در سالن همایش های خلیج فارس کیش حضور داشته باشندتا معارفه ی رییس جدید« آموزش و پرورش» این جزیره صورت پذیرد.
این پیامک عجیب درحالی ارسال گردیده که نه تنها تغییر رییسان آموزش و پرورش در نزدیکی فصل امتحانات کم سابقه است که علاوه بر فرهنگیان جزیره حتی عالی ترین مدیران استانی آموزش و پرورش هرمزگان نیز از این عزل و نصب در حوزه ی مدیریتی خویش بی خبر و بی اطلاع بوده اند.
اگر چه بر اساس برداشتی از قانون اداره ی مناطق آزاد رییسان این مناطق (البته با قید هماهنگی با مقام وزارت) می توانند در عزل و نصب مدیران سایر ادارات دولتی در این مناطق اقدام کنند امابنا بر ماده ای دیگر از قانونی عام تر، هرگونه تغییر مدیران آموزش و پروش در سطح استان ها از لحاظ اداری جزیی از اختیار مدیران کل آموزش و پروش بوده و حرکت منطقه ی آزاد علاوه بر تداخل قانونی نوعی هم پوشانی با حریم حقوقی دستگاه های دیگر دولتی نیز محسوب می شود.
با این حال چند ساعت پس از ارسال این پیامک در سطح جزیره ی کیش ،نامه ای اداری از سازمان آموزش و پرورش هرمزگان هرگونه تغییر در مسوولیت اداره آموزش و پرورش کیش راشایعه دانسته و بر مسوولیت قانونی مدیر کنونی منصوب از بندرعباس تاکید نمود.
شاید امروز آموزش و پروش کیش دیدنی باشد .یک دستگاه اداری با دو رییس منصوب!!
در این بی نزاکتی های اداری هر کس که پیروز میدان جدال شود ولی نمی توان تاثیر منفی کشیده شدن دامنه نزاع های پنهان سیاسی بر سر منافع مادی رابر ساحت تعلیم و تربیت نادیده گرفت و تاسف نخورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)