« سوءاستفاده پسران انگل و رانتخوار و مفتخوار علی گدا خامنه ای و ملا گدا روحانی خائن سوءاستفاده گر از آرای مردم به کمک ظریف خائن به خواست و اجازه خامنه ای فاسد و خائن »
همانطور که در لینک نخست و لینک دوم؛ که ترجمه مقاله علمی در مورد تکنولوژی سری اطلاعاتی یاد شده است توضیح داده شده است:
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com
http://www.melimihani.org/?p=1407
http://www.melimihani.org/?p=1400

از طریق میکروچیپ ایمپلنتهای(فرستنده-گیرنده های بسیار ریز) کار گذاشته شده توسط وزارت تروریستی اطلاعات در سر و مغز اینجانب که در دو تست الکترونیک یکی در سال ۲۰۰۴ در اتریش و دیگری در سال ۲۰۱۵ در هلند وجود آنها اثبات شده است؛ ماموران میتوانند با ارسال امواج و سیگنالهای خاص از راه دور مرا کنترل و شکنجه نموده؛ و با سیگنالها و امواج خاص به من سوءقصد نموده و این امکان را داشته باشند که مرا ترور کنند؛ همچنین توسط این تکنولوژی اطلاعاتی هر آنچه میبینم را دیده و هر چه را میگویم یا میشنوم را شنود کرده و از طریق این میکروچیپ ایمپلنتها (فرستنده-گیرنده های بسیار ریز) میتوانند با من حرف بزنند. چنان که درهمین لینکها توضیح داده شده آنان همچنین توسط قرار دادن چیزی کلاه خود مانند و الکترونیکی بر روی سرشان که به دستگاه کامپیوتری ارسال ودریافت سیگنال و امواج متصل شده با دریافت سیگنالهای دریافتی از میکروچیپ ایمپلنتهای داخل مغزم و دریافت امواج مغزی اینجانب علاوه بر فهمیدن ودرک افکارم؛ احساساتم را نیز همانگونه که در لینک مقاله علمی ترجمه شده ذکر شده دریافت و درک میکنند.[جمله ای نقل قول شده از مقاله علمی ترجمه شده در مورد این تکنولوژی اطلاعاتی:
فضا نوردان آمریکایی قبل از اینکه به فضا فرستاده شوند ایمپلنت شدند بنابراین افکارشان می توانست تعقیب شود و همه احساساتشان میتوانست بطور ۲۴ ساعته ثبت شود.]
به همین دلیل وزارت فاسد و تروریستی اطلاعات و خارجه رژیم با هماهنگی شخص محمد جواد ظریف وزیر خارجه خائن؛ دروغگوی کثیف و بی شخصیت دولت دروغگوی مردم فریبِ خائن حسن گدای روحانی (شیطانی) که با وجود ادعای دروغین نوشتن و تنظیم و تهیه منشور حقوق شهروندی؛ حقوق شهروندان ایرانی را اینگونه با هماهنگی دیکتاتور فاسد و جنایتکار و نالایق و بدون سلامت و مشروعیت برای رهبری مملکت علی گدای خامنه ای و با هم نظری با او بویژه در این مورد خاص به فروش گذارده و وجه المصالحه قرار داده؛ با آوردن مقامات ارشد و دیگر مقامات کشورهای گوناگون؛ بویژه از اروپا و آمریکا از جمله بارک اوباما (بطور مکرربطوریکه به دلیل انتقاد شدید اینجانب از عدم رعایت حقوق بشر با ارسال امواج شکنجه کننده به اینجانب توسط وی و بویژه در جواب انتقاد بسیار شدید از حمایت وی از نظام تروریستی گدایان و یادآوری اینکه طبق اعتراف برخی از مقامات رژیم وی برای حمایتش از رژیم میلیاردها دلار رشوه دریافت کرده مرا تهدید نمود که به وی واکنش شدید نشان دادم-توضیحات بیشتر را متعاقبا” منتشر خواهم کرد) و همچنین اپوزیسیون همکار رژیم و یا مقامات خود رژیم از داخل کشور و مرتبط و متصل کردن آنها از کشورهای محل اقامتشان به اینجانب از طریق اینترنت و متصل کردن آنان به دستگاه کامپیوتری ارسال/ دریافت سیگنال و امواج به/از میکروچیپ ایمپلنتهای کار گذاشته شده داخل سر و مغزم که (این دستگاه) در محلی نامعلوم و مخفی در نزدیکی محل اقامت اینجانب در هلند توسط ماموران وزارت سخیف اطلاعات بر علیه اینجانب به کار گرفته شده است؛ به آنها این امکان و اجازه را میدهند تا ضمن دریافت و درک کردن افکار و احساساتم از راه دور توسط دریافت سیگنالهای به بیرون ارسال شده از چیپ ایمپلنتهای داخل سر و مغزم (امواج مغزی من) به دستگاه فرستنده-گیرنده سیگنال و امواج ماموران و سپس از دستگاه مذکور به خط اینترنت مقامات یاد شده با متصل کردن کامپیوتر شخصی خود به یک جعبه الکترونیک یا باکس ویژه به نام “سیستم اکتساب داده ها” (acquisition system (Data که سیگنالهای دریافتی توسط دستگاه فرستنده-گیرنده از چیپ ایمپلنتهای داخل سر و مغزم را برای استفاده توسط کامپیوتر شخصی پردازش و تبدیل مینماید و نهایتا” چنان که ذکر شد با وسیله ای کلاه مانند که بر روی سر قرار گرفته و به باکس مذکور و کامپیوتر وصل میشود میتوانند سیگنالها و امواج مغزی دریافتی از چیپ ایمپلنتهای داخل سر و مغزم را که انتقال دهنده افکار و احساساتم و حواس پنجگانه ام میباشند را درک و فهم نموده و حس کنند؛ بویژه هنگامیکه دوچرخه سواری و ورزش مینمایم یا به خرید و یا حمام و دستشویی رفته و غذا خوردن (مزه غذا را از راه دور از این طریق میتوان حس کرد و سیگنالهایی که هنگام غذا خوردن ارسال مینمایند تا با دریافت سیگنال برگشتی (ارسال و دریافت سیگنال بصورت رادار مانند) تا مزه غذایی را که میخورم درک و حس نمایند، عمل غذا خوردن را برایم به یک عمل شکنجه آمیز تبدیل کرده است؛ چون این میکروچیپ ایمپلنتها بسیار ریز بوده و باطری ندارند باید برای تغذیه و انرژی دهی، به آنها سیگنال ارسال نمود و میکروچیپ ایمپلنتها بصورت رادار مانند سیگنال برگشتی ارسال میکنند) یا هر حرکتی که انجام میدهم. همچنین با ارسال سیگنالها و امواج خاص از راه دور سعی در کنترل حرکت دستها و پاها و سر اینجانب را دارند؛ بطوریکه با کنترل مغز از طریق ارسال سیگنال یا امواج مذکور موجب حرکت ناآگاهانه ناگهانی و خارج از کنترل دستها ویا پاهای اینجانب میشوند. بطور کلی این اتصال مداوم مقامات و شخصیتها و افراد خارجی (که برخی از آنان بشدت نژادپرست میباشند) برای تجربه این تکنولوژی اطلاعاتی (که از خارج خریداری شده) توسط آنها؛ موجب شکنجه شدید شدن و اذیت و آزار شدید و مدام اینجانب و نابودی شدید زندگیم حتی زندگی خصوصی اینجانب صرفا” به خاطر دستمال بدستی و خودشیرینی نظام مدعی مبارزه با استکبار جهانی و رهبر دو چهره؛ منافق و انگل فاسد به اصطلاح استکبار ستیز آن و دولت ناکارآمد کثیف و خائن و بی ناموس و حقوق ایرانی فروش ملا گدای حسن روحانی (حسن شیطانی) برای خارجیان شده است!!! شدت دستمال بدستی مذکور به حدی است که حتی امواج مغزی اینجانب که بسیار خوب و عالی تشخیص داده شده توسط رژیم فاسد دیکتاتوری حالا مزدور و وابسته شده برای مقامات خارجی دزدیده میشود.
http://www.salon.com/2012/08/30/artificial_limbs_controlled_by_thoughts
http://kadlecconsulting.com/DataAcquisition/data_acquisition.htm
و بدین ترتیب مقامات خارجی مذکورعلاوه بر آنچه گفته شد؛ همچنین با ارسال سیگنالها و امواج مختلف که دارای اثرات گوناگون اذیت و آزار کننده بر روی سر و قلب و بدن هستند تکنولوژی سری و اطلاعاتی کنترل ذهن و مغز با ارسال سیگنالها و امواج از راه دور ( (Electronic Mind Control from remote و شکنجه الکترونیک با ارسال سیگنالها و امواج از راه دور ( (Electronic Torture را که توسط رژیم از کشورهای دیگر خریداری شده را تجربه نمایند؛ تا ضمن خودشیرینی و دستمال بدستی حقیرانه؛ نوکر صفتانه و خائنانه توسط دولت ناکارآمد کثیف و خائن و وطن فروش حسن روحانی (حسن شیطانی) که حقوق ایرانیان را چنین به فروش میگذارد برای آنان، با توجه به اینکه تا کنون حدود ۲۵ سال است که اینجانب به دلایل سیاسی تحت کنترل و شکنجه الکترونیک و سوءقصدهای الکترونیک و اذیت و آزار و کنترل ذهن الکترونیک با ارسال امواج از راه دور قرار دارم (زمان کار گذاشتن ایمپلنتها توسط وزارت اطلاعات سال ۱۳۶۹ میباشد)، این اقدام همچنین به معنی قصد عامدانه و از روی هراس رهبر دو رو ؛ منافق؛ خائن و خودکامه و فاسد رِژیم و دولت خائن و ناکارآمدش میباشد که از امکان دیگر کشورها از طریق متصل شدن به اینجانب توسط تکنولوژی یاد شده بوسیله خودشان و درک عقاید دموکراتیک؛ افکار و احساسات خوبم در مورد دیگر کشورها و مردمانشان و آگاهی از این حقیقت که اینجانب به عنوان مخالف شدید وی و رژیم فاسد دیکتاتوری تروریستی و شکنجه گر و ظالم حاکم کنونی؛ هیچگونه مشکلی با هیچ کشوری و ملتی ندارم بسیار نگران است؛ و با آوردن برخی از مقامات ارشد؛ مقامات و شخصیتهای خارجی توسط وزیر خارجه دروغگوی کثیف و بی شخصیتش ظریف؛ در حالیکه ناآگاهانه و بدون اطلاع از قصد اصلی رژیم در دام بطور عمدی طراحی شده آنان می افتند و برای تجربه این تکنولوژی سری اطلاعاتی به من امواج کنترل و شکنجه کننده ارسال میکنند؛ رژیم تلاش مذبوحانه برای رودررو قرار دادن اینجانب با آنها و وادار نمودن اینجانب به عکس العمل نشان دادن بالاجبار به مقامات یاد شده به دلیل ارسال امواج مذکور توسط آنان نموده و می نماید که البته مقامات مذکور نیز بدلیل نداشتن عملکرد هوشمندانه و فریب خوردن آسان از ملایان گدای محیل و عدم احترام به حقوق بشر در این ماجرا واقعا” مقصرند!!! این عمل دولت خائن روحانی در نظام فاسد دیکتاتوری سابقه دارد و آنهم اجازه دادن به دیپلماتهای برخی از کشورها در ایران برای شکار یکی از گونه های نادر گوزن که در حال انقراض هستند برای دستمال بدستی و خودشیرینی برای آنان و به دست آوردن دوستی ایشان میباشد!!! آیا براستی این است آن حقوق شهروندی که حسن گدای روحانی (حسن شیطانی) تروریست مردم فریبِ دروغگو و خائن به حقوق شهروندان ایران ادعایش را مینمود؟
عمدهء عقدهء مقامات یاد شده همانگونه که بر روی اینترنت نیز قسمتی از آن ذکر نموده ام؛ به دلیل ترس و نگرانی شدید و حساسیت بسیار بالای علی گدای خامنه ای و دیگر مقامات اصلی نظام فاسد گدایان دزد جنایتکار به رویای مرغ و ماهی اینجانب که در فرهنگ و ادبیات ایران تعبیر به بالاترین مقام قدرت رسیدن دارد میباشد (اگر در خواب بینی مرغ و ماهی؛ نمیری تا رسی بر پادشاهی (منظور بالاترین مقام است))؛ بویژه بخاطر داشتن توان اندک عرفانی و نوشتن برخی اشعار و ذکر برخی نکات در آنها که شکل واقعیت به خود گرفتند ویا پس از تحقیق رژیم اثبات شدند (مانند ذکرمسئله ای در مورد رفتارهای نامشروع پنهان گذشته خجسته همسر خامنه ای)؛ به دلیل همین موارد و نوشتن اشعار سیاسی شدیدا” انتقادی ضد رژیم و بر علیه دیکتاتور فاسد خائن علی گدا خامنه ای اینجانب از سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) بطور بیست و چهار ساعته تحت کنترل و مراقبت و کنترل الکترونیکی ذهن؛ شکنجه الکترونیک و سوءقصدهای مکرر و بیشمار الکترونیک با ارسال امواج کشنده و شکنجه کننده و سیگنالهای خاص از راه دور و دیگر توطئه های کثیف وزارت سخیف اطلاعات بوده ام و دولت ناکارآمد بی ناموس و کثیف و خائن و حقوق ایرانی فروش (که اصلا” و ابدا” ارزشی برای حقوق ایرانی و ایرانیان قائل نیست و برای نوکری و مزدوری بیگانگان آن را با حقارت؛ نوکری و نوکر صفتی تمام برای بیگانگان فروخته و به فروش گذارده است و به دلیل این خیانت به هیچ وجه شایستگی و لیاقت در دست داشتن دولت و قدرت و هر گونه تصمیم گیری در مورد ملت و مملکت را ندارد ) خائن و نوکر صفتِ مزدور کثیف حسن گدا روحانیِ تروریست (حسن شیطانی) هم با جنایت سازمان یافته فوق نه تنها زندگی اینجانب را بشدت چنان که گفته شد با تکنولوژی مذکور با سوءاستفاده از اینجانب برای دستمال بدستی؛ خود شیرینی و پاچه خواری برای مقامات خارجی و بیگانگان برای بدست آوردن دوستی آنان از این طریق و پایان دادن به ایزوله بودن و شکستن و خارج شدن از انزوای بین المللی رژیم فاسد دیکتاتوری تروریستی و دولت فاسد ناکارآمد و وطن فروش؛ مزدور و خائن خود با امکان دادن به مقامات مذکور جهت تجربه این تکنولوژی سری اطلاعاتی و ارسال امواج اذیت و آزار و همچنین شکنجه کننده به اینجانب و همزمان احساس نمودن درد و شکنجه حاصله از ارسال امواج شکنجه مذکور با دریافت احساسات اینجانب از راه دور؛ و همچنین شکنجه ها و سوءقصدهای الکترونیک با ارسال امواج کشنده نابود کرده است؛ بلکه حتی زندگی خصوصی اینجانب را با دیدن همه چیز از چشمانم و شنود همه چیز توسط فرستنده-گیرنده های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنتهای یاد شده و دریافت همه احساسم و چنان که در مقاله علمی ترجمه شده درباره این تکنولوژی سری آمده (لینک اول زیر متن) توسط این تکنولوژی و سیگنالهای ارسال شده ” توانایی جنسی میتواند بطور مصنوعی تحت تاثیر قرار بگیرد”؛ با تضعیف و نابود کردن عمدی توانایی جنسی اینجانب با ارسال امواج و سیگنالهای خاص از راه دور آنرا جهت ایزوله و منزوی ساختن اینجانب نابود کرده است و علنا” بیان میکنند تنها در صورت پذیرفتن پیشنهاد ازدواج با دختران آنان این مشکلات ایجاد شده توسط آنان متوقف و حل خواهد شد.
علی گدا خامنه ای مشکل و عقده های روانی بسیاری هم دارد بویژه به این دلیل که بعد از رهبر شدن مطلع گردید که همسرش خجسته قبلا” دارای روابط نامشروع پنهانی بوده که وی از آنها اطلاع نداشته است؛ در نتیجه علی گدا حسود خامنه ای شروع به انتقال و اشاعه و گسترش دادن این مشکلش به دیگران نمود با تبدیل کردن رد و بدل کردن و تعویض اجباری همسران برای سکس و عمل جنسی داشتن با آنان همچنین روابط اجباری مردان با هم یا لواط بین مقامات نظام فاسد به اصطلاح اسلامی؛ کسی در نظام به این مشکلات وی به عنوان مشکل نگاه نکند و یا نتواند اینگونه نگاه کند و نام این عمل کثیف و غیر اخلاقی خود را “سیاست اعتماد سازی” نام نهاد (یعنی به این ترتیب افراد وارد سیستم مورد اعتماد نظام شده و به نوعی از سکوت و اطاعت محض و کامل آنان با این روشهای اجباری فاسد و کثیف اطمینان حاصل میگردد؛ بویژه اینکه همگی این روابطِ از نظر اسلام نامشروع برای شانتاژ فیلمبرداری میگردد)؛ او حتی این سیاست به اصطلاح “اعتماد سازی” را حتی به آن دسته از اپوزیسیون که روابط پنهان با او و نظام شکنجه گر و سرکوبگر شیطانی فاسد وی که کشور را در دست دارد دارند و از وی پول هم دریافت میکنند اشاعه داده است! نکته بسیار مهم جدیدا” وی از طریق ایجاد ارتباطات الکترونیک از طریق فرستنده – گیرند های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنتهای کار گذاشته شده توسط وزارت فاسد اطلاعات با توجه به اینکه از طریق تجهیزات جانبی که به کامپیوتر فرد مرتبط شده وصل شده و وسیله ای الکترونیکی کلاه کاسک مانند که بر روی سر قرار میگیرد و بدینوسیله افکار و احساسات درونی بسیار خوب و مثبت اینجانب و توان روحی و مغزی اینجانب و طرز تلقی بسیار مثبت به دیگر کشورها قابل درک و فهمیدن توسط آن مقامات محترم و خانواده های محترمشان میباشد؛ از طریق نشان دادن اینجانب به خانواده های مقامات محترم دنیا و همچنین خانواده های محترم سلطنتی ابتدا آنها را علاقمند مینمایند و سپس ضمن دروغگوییهایی کثیف و شیطانی و گفتن داستانهای جعلی دروغین بر علیه اینجانب؛ برای فریب دادن آنها به دروغ ادعا مینمایند که آنها هم دارای همان احساسات درونی و افکار و تلقی مثبت و توان مانند اینجانب میباشند و در ضمن این گدای انگل علی گدا خامنه ای و حسن گدا روحانی انگل برای رابطه با آنان مطابق سیستم یاد شده در بالا توسط پسران انگل؛ گُه و رانتخوار و مفتخوارشان و یا حتی بچه دار شدن از دختران خانواده های والای مقامات مذکور بدون ازدواج از این طریق به دلیل اینکه بسیار علاقمند هستند و میخواهند بچه ای با خصوصیات وشخصیت و ویژگیهای اینجانب که از طریق تکنولوژی سری یاد شده قابل درک است؛ داشته باشند با سوءاستفاده از پول سرقت شده که از بیت المال متعلق به مردم است و با وجود اینکه طبق آمار موجود منتشره خود رژیم دیکتاتوری که بر روی اینترنت نیز موجود است ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق به سر میبرند و این جانیان دزد ریاکار بی ناموس و بی دین و ایمان وقیحانه دزدیده اند به آنان اعلام کرده و مینمایند که حاضرند چند تا چندین میلیون دلار هم برای این منظور بپردازند تا با سوءاستفاده انگلوارانه و فریبکارانه از وجود شخص اینجانب آنان را که بخاطر ارتباط الکترویک چنان که در لینکهای زیر توضیح داده شده و درک و احساس خصوصیات و افکار و احساسات درونی اینجانب علاقمند به با بودن با اینجانب هستند را با دروغهای کثیف و شیطانی خود ابتدا از ازدواج یا با اینجانب بودن منصرف نموده و سپس با فریب و نیرنگ و تحمیق خود را دارای خصوصیات و روحیات و اخلاق و توان و شخصیت اینجانب که از طریق اتصال به میکروچیپهای داخل مغزم و دریافت سیگنالها و امواج ارسالی از آنان قابل فهم میباشند نشان داده و برای جلوگیری از هر گونه شک کردن و وسوسه نمودن آنها از پول بیت المال چند تا چندین میلیون دلار هم پرداخت مینمایند؛ که علی گدا خامنه ای و حسن گدا روحانی دو آخوند دوزاری باید توضیح دهند که منشا این پولها کجاست و از کجا این مبالغ را وعده داده و این مبالغ را به غیر از بیت المال و پول مردم از کجا میتوانند پرداخت کرده باشند؟؟؟!!! لازم به یادآوریست که برای جلوگیری از این سوءاستفاده بارها به مقامات گوناگون خارجی که مورد طمع این انگلهای بی شخصیت سوءاستفاده گر دارای عقده های گدایی واقع شده و میشوند گفته ام؛ که اگرآنطور که این نظام فاسد انگل مردم ایران ادعا میکند مقامات و خانواده ها و پسران انگلِ گُه و رانتخوار و مفتخوار هر کدام از آنها یا هر که آنان معرفی مینمایند دارای خصوصیات و تواناییها و افکار و احساسات و قدرت روحی و توان خاص مغزی اینجانب میباشند؛ باید با کار گذاشتن چند میکروچیپ ایمپلنت این ادعای واهی خود را اثبات کنند تا از سوءاستفاده فریبکارانه و انگلوارانه آنان جلوگیری شود!
یکی دیگر از دلایل عقده های بیشمار سران نظام فاسد گدایان این است که در ابتدای سال ۲۰۰۴ در زمانیکه در سوئد تحصیل مینمودم علی خامنه ای ابتدا توسط مامورانش و سپس در تماس خودش پیشنهاد ازدواج با یکی از دخترانش را داد که به دلایل گوناگون از جمله مخالفت با رژیم فاسد جنایتکار و آگاهی از اینکه قبلا” بطور ناصادقانه جهت آتو داشتن از بنده از دخترش در حال خوابیدن با فردی فیلمبرداری نموده بود آنرا رد نمودم؛ همینطور از حدود دو سال پیش؛ بویژه پس از اقامت در هلند باز هم به دلیل همان نگرانیها و حساسیتهای رژیم دختر دراکولای محمد جواد ظریف بی شخصیتِ دروغگو و همچنین دختر حسن گدای روحانی برای ازدواج پیشنهاد شدند که باز هم به دلیل مخالفت با تمامیت رژیم و اینکه از آنان هم در حال خوابیدن با دیگران فیلم برداری شده مورد قبول اینجانب واقع نشد؛ و این نیز مزید بر علت شده و برای مقامات مذکور چنان عقده شد که در توطئه ای سازمان یافته بر علیه اینجانب دست به هر جنایت و خیانت و توطئه کثیفی با کمک سرویسهای اطلاعاتی خارجی بر علیه اینجانب زده و میزنند!!! (این پیشنهادات بدان منظور صورت گرفت که با توجه به آنچه که ذکر شد سران ظالم و فاسد رژیم احتمال میدهند که بر اساس توانایی ها و رویاهای اینجانب که از آنها توسط اطلاعات کاملا آگاهی دارند؛ این احتمال وجود دارد که در آینده اینجانب بر علیه آنان به قدرت برسم.)
جنایت سازمان یافته دولت ناکارآمد؛ کثیف و خائن حسن گدای روحانی (حسن شیطانی) تروریست مردم فریب که در شرایط تحریم بیش از ۲ میلیارد دلار دزدیده بود و قطعا” حال بسیار بیشتر خواهد دزدید از طریق ارسال امواج کشنده و شکنجه کننده ودردزای کنترل کننده مغز و بدن چنان که در لینکهای زیر شرح داده شده همراه با سوءاستفاده شدید پسر مفعول انگل حسن گدا روحانی از این تکنولوژی جهت ارسال امواج کشنده و دردزای مذکور که بطور عمدی و از روی حسادت و دشمنی چنان که در لینکهای زیر توضیح داده شده بشدت ادامه دارد؛ و تروریسم الکترونیک این ملاگدای دزد و دروغگوی تروریست خائن کثیف و وزارت تروریستی اطلاعاتش بشدت با تکنولوژی سری اطلاعاتی ارسال امواج کشنده؛ آسیب زننده و شکنجه کننده که برای مغز آسیب های مخرب و عوارض جانبی شدید به همراه دارند به فرستنده – گیرنده های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنت های کار گذاشته شده توسط وزارت تروریستی اطلاعات در سر و مغزم بطور مرگبار و کشنده ای بسیار شدیدتر گردیده است و این سوءاستفاده گر از آرای مردم و این خائن به آرای مردم و دروغگوی کثیف در مورد رعایت حقوق بشر و بویژه رعایت حقوق شهروندی تمامی حقوق بشری و شهروندی اینجانب را با سازمان دهی و هماهنگی عملیات ترور و شکنجه الکترونیک در خارج توسط به اصطلاح وزیر خارجه خائن و دروغگویش محمد جواد کثیف (ظریف خائن) بطور شدید در جهت منافع خود و خانواده اش؛ دولت خائن ناکارآمدش و نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی نقض نموده و زیر پا گذاشته است و چنان که در روی فیسبوک خود
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini , and Shahin Mir Hosseini
توضیح داده ام حسن گدا روحانی سعی فراوان دارد تا با سوء استفاده از رای مردم و رانتخواری از مقام و موقعیت و امکانات مملکت پسر هیچکاره و مفعول و مفتخوار و رانتخوار و انگل و حسود خود را از این طریق و با وقاحت ملاگدایانه بعنوان انگل اینجانب و از طریق اینجانب با دروغ و فریب و سوءاستفاده بطور انگل مآبانه نزد مقامات خارجی مهم و مطرح سازد و فرصتهای پیشنهادی آنان به شخص من را با سوءاستفاده از مقام مملکتی و قراردادها و امکانات کشور و با دروغهای کثیف و بدگویی شدید علیه من و خانواده بسیار محترمم برای پسر انگل رانتخوار و مفتخوارش و همچنین مجتبی پسر دزد و جانی و اسد و نالایق و انگل علی گدا خامنه ای بدزد و غصب کند؛ و خانواده کثیف و فاسد خود و نظامش را وقیحانه و از روی حسادت و دشمنی برای جلوگیری از رابطه موفق اینجانب با مقامات طراز اول مذکور به من نسبت میدهد تا با نابودی بیشتر زندگی اینجانب که از سال ۱۹۹۰ میلادی با کار گذاشته شدن میکروچیپ ایمپلنتها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریز در سر و مغزم توسط وزارت کثیف؛ شکنجه گر و تروریستی اطلاعات مورد کنترل؛ شکنجه و سوءقصد الکترونیک با ارسال امواج خاص از راه بوده ام؛ در ضمن از به واقعیت پیوستن رویاهای اینجانب که تعبیر رسیدن به مقام اول در ایران را دارد جلوگیری کنند!
سعی فراوان دارد تا با سوء استفاده و رانتخواری از مقام و موقعیت و امکانات مملکت پسر هیچکاره و مفعول و مفتخوار و رانتخوار و انگل و حسود خود را از این طریق و با وقاحت ملاگدایانه بعنوان انگل اینجانب و از طریق اینجانب با دروغ و فریب و سوءاستفاده بطور انگل مآبانه نزد مقامات خارجی مهم و مطرح سازد و فرصتهای پیشنهادی آنان به شخص من را با سوءاستفاده از مقام مملکتی و قراردادها و امکانات کشور و با دروغهای کثیف و بدگویی شدید علیه من و خانواده محترمم برای پسر انگل رانتخوار و مفتخوارش بدزد و غصب کند؛ و خانواده کثیف و فاسد خود و نظامش را وقیحانه و از روی حسادت و دشمنی برای جلوگیری از رابطه موفق اینجانب با مقامات طراز اول مذکور به من نسبت میدهد تا در ضمن از به واقعیت پیوستن رویاهای اینجانب که تعبیر رسیدن به مقام اول در ایران را دارد جلوگیری کنند! لازم به ذکر است تا کنون بارها اینجانب به دلایل توضیح داده شده و انتقادات شدید؛ بیان مکرر و صریح اعتقاد خود مبنی بر تنها راه رسیدن ایران به دموکراسی از راه تغییر رژیم به دلیل عدم ظرفیت داشتن قانون اساسی آن در گفتگو با مقامات خارجی و ایستادگی در برابر تمامیت نظام تروریستی کنونی تهدید به ترور خودم در خارج و کشته شدن برادرم در ایران شده ام و بطور بیست و چهار ساعته تحت شکنجه الکترونیک مرگبار و حملات الکترونیک با ارسال امواج و سیگنالهای خاص از راه دور کنترل ذهن الکترونیک شدید و نابود کننده قرار دارم (بطوریکه به عمد حافظه ام را هم با سیگنالهای خاص پاک میکنند) و متاسفانه به دلیل سخت بودن اثبات این جنایت پنهان چنان که در مقاله علمی ترجمه شده در مورد آن هم توضیح داده شده؛ مقامات مسئول کشور هلند که قراردادهای اقتصادی و غیره با رژیم دارند برای جلوگیری از آن هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند.
اقداماتی که اگر در مورد رهبر خائن و فاسد رژیم ویا دولت بی ناموس؛ کثیف و خائن و ناکارآمد روحانی گدا و یا هر یک از مقامات رژیم که حالا علاوه بر دیکتاتوری وابسته هم شده است و یا اصحاب آنان صورت میگرفت از سوی رهبر خودکامه و فاسد رژیم و مقامات و اصحاب آن شیطانی ترین دشمنیها و گدایانه ترین حسدها و خائنانه ترین اعمال و کثیفترین تلاشها بر علیه یک آزادی و دموکراسی خواه قلمداد شده و دستور دهنده و اجرا کنندگان آن خائن ترین خائنان نامیده میشدند. و متاسفانه سوءاستفاده دولت ناکارآمد کثیف و خائن حسن روحانی (حسن شیطانی) و محمد جواد ظریف (محمد جواد کثیف) وزیر خارجه بی شخصیت؛ نوکر صفت؛ بودجه دزد؛ مزدور و خائن و دروغگوی کثیف وی در جهت فروش حقوق انسانی اینجانب به عنوان یک مخالف شناخته شده نظام فاسد و وابسته دیکتاتوری و یک ایرانی به بیگانگان برای تجربه شکنجه آمیز؛ کشنده و شدیدا” زندگی نابود کن این تکنولوژی سری اطلاعاتی با همکاری برخی سرویسهای اطلاعاتی خارجی هنوز ادامه دارد!! به امید روزی که کشور زرتشت و انوشیروان و کورش و داریوش؛ رهبر و مقامات تا به این حد جنایتکار و دزد و فاسد و گدا حسود نداشته باشند، و ملت ایران و همه جهان از شر نظام گدایان تا به این حد حسود؛ فاسد و جنایتکار و تروریست و علی گدا خامنه ای ضحاک گدا حسود، جانی و فاسد مغز خوار کثیف زمان که با کار گذاشتن میکروچیپ ایمپلنتها در مغز و سرم با تکنولوژی یاد شده مغز مرا خورده و جوانی و زندگیم را با حدود بیست سال و پنج سال (از سال ۱۳۶۹سال کار گذاشته شدن چیپ ایمپلنتها) کنترل و شکنجه الکترونیک مداوم و سوءقصدهای بسیار بویژه از طریق این تکنولوژی اطلاعاتی نابود کرده است و هنوز با پسر دزد؛ نالایق و سوء استفاده گر و حسود و جانیش مجتبی برای نابودی ام دائما” توطئه و تلاش مینماید؛ راحت شوند.
محترم باد حقوق بشری و شهروندی ایرانیان و تمامی مردمان جهان
مرگ بر ضحاک زمان؛ دزد کثیف و جنایتکار و جرثومه کثافت و فساد خامنه ای و پسر دزد و جانی و نالایق و انگلش مجتبی خامنه ای
نابود باد نظام خائن و وابسته شدهء ترور و شکنجه و زندان و ظلم و ستم و شانتاژ و فشار و فساد و غارتگری و دزدی و فریب و دروغ و اعدام
دولت کثیف بی ناموس و ناکارآمد؛ رانتخوار و خائن روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
از تمامی آزادیخواهان؛ دموکراسی طلبان؛ فعالین سیاسی و حقوق بشر و فعالین عرصه مطبوعات برای افشا و مقابله با این جنایت و خیانت سازمان یافته پنهان حکومت گدایان تقاضای استمداد و کمک برای پیروزی بر فساد؛ خیانت؛ جنایت و تاریکی دارم.
آزاد و پاینده ایران و ایرانیان

مهندس شاهین میر محمد حسینی
Shahin Mir Mohammad Hosseini
Shahin.mirhosseini@gmail.com

پینوشت: نکات و مطالب بسیار مهمی در مورد نام مقامات خارجی متصل شده؛ پیشنهادات بسیار جالب و مهم آنان برای اینجانب که بخاطر حسادت و دشمنی و دروغگویی و سعایت نظام فاسد دیکتاتوری بر علیه اینجانب منتفی گشتند و درباره این ارتباطات الکترونیک از راه دور و برخی حرفهای گفته شده توسط اینجانب که به دلیل بسیار وطنپرستانه بودن به مذاق گدایان حاکم خوش نیامده وجود دارد که در آینده در مورد آنها افشاگری خواهد شد.
با جستجوی “مهندس شاهین میر حسینی” و “شاهین میر محمد حسینی” در گوگل میتوان مطالب و اشعار را جهت مطالعه بیشتر یافت.
دکتر خوزه دلگادو از جمله نخستین دانشمندانی که در خدمت سرویسهای اطلاعاتی آمریکا این تکنولوژی را ابداع کرده و به کار گرفتند چنین گفته است:
“We need a program of psychosurgery for political control of our society”
ترجمه: ” ما به یک برنامه جراحی روانی برای کنترل سیاسی جامعه مان نیاز داریم.”
۱. برای دانلود یک کتاب به زبان فارسی در مورد این تکنولوژی به وبسایت زیر مراجعه شود:
www.mindcontrol.ir
۲. برای کسب اطلاع در مورد شکنجه و سوءقصد الکترونیک از راه دور با ارسال امواج مخصوص به وبسایت زیر مراجعه شود:

www.electronictorture.com
۳. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تکنولوژی به زبان انگلیسی ترمهای زیر در گوگل جستجو شود:
Electronic Mind Control
Microchip Implants
Electronic Harassment
Electronic Torture
http://mirhosseini.weebly.com
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com/

میکروچیپ ایمپلنت ها؛ کنترل ذهن و سایبرنتیک

شکنجه، سوءقصد و کنترل و مراقبت الکترونیک از راه دور مهندس شاهین میر محمد حسینی توسط ماموران رژیم تروریستی دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران

ایجاد ارتباط از طریق میکروچیپ ایمپلنتهای داخل سر ومغز از راه دور

نامه مهندس شاهین میر محمد حسینی به سفیر ایران در هلند

اعزام مزدوران اطلاعات به هلند بعنوان پناهنده با کیسهای جعلی

«سوءقصد به مهندس شاهین میر محمد حسینی با ارسال امواج کشنده از راه دور توسط ماموران تروریست وزارت اطلاعات در هلند»

http://www.shahinmirhosseini.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com
www.shahin-m.com