8 mart kaart

«بودن یا نبودن؟»…
و جواب من این است:
می‌‌خواهم باشم
نه آنگونه که آنها می‌‌گویند
به همانگونه که گلها و سبزه‌ها می‌‌رویند
آزاد… رها… و پرغرور
می‌‌خواهم با صحرا بخوانم
با امواج دریا برقصم
و زیر تابش آفتاب
موهایم را برهانم
می‌ خواهم انعکاس صدایم در کوه‌ها بپیچد
و شعرم را فریاد بزنم:
“من می‌‌خواهم… خودم باشم”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)