شنیده ها حاکی ازاین است بعداز فیلترینگ سایت خبری چیچست خبر، سایت خبری چیچست آذر نیز بدون هرگونه تذکرقانونی فیلترشده است.

شنیده ها حاکیست مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی ازمدیران احمدی نژادی سایتهایی که منتقد دولت دهم بوده اند همچنان زیرتیغ مخافت صدور مجوز این مدیر قراردارند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)