کل حزب بمالدیهم فرحون
این راالان اضافه می کنم:
نزدیک ۲۰ میلیون هم رای ندادند،واین غیرازآرای باطله است.ومی شود گفت یک سوم مردم رای نداده اند.
این انتخابات پیروزی انحصارطلبانی برانحصارطلبان دیگر بود که ۳۷ سال است درگردش قدرت چهره های مکررآنهارادرراس هرم قدرت درهمه جامی بینیم.دررسانه ها،درنهادهای اجرایی،امنیتی واطلاعاتی و…
وقتی باتاکید موکد آقای خاتمی بردادن رای به تمامی لیست امید!! که ری شهری،دری وموحدی هم اصلاح طلب می شوند!!چراعارف اصلاح طلب نباشد!! تاشرکت های تجاری آقازاده راحتر پبش رود؟
الان آقازاده هاکه یک پایشان همیشه درلندن وپاریس است ویک پایشان دراروپا وآمریکا،که به لطف آقازادگی به این مقام رسیده اندو گرنه درحساب اکثرمردم چند ماه جبهه رفتن هست،آنهادردوبی و غیره کارتجاری می کنند ودائم هم طرف مصاحبه شونده رسانه های فارسی زبان خارجی هستند.آقازاده هایی که قراراست انقلاب راازپدران خود به ارث ببرند…البته به کمک ماله کشان ولابی کنندگانی که به خارج ازمرزها صادر شده اندو اگر رانت وارزصادراتی نباشد یک روز هم درآنجادوام نمی آورند وتمام اطلاعات بکلی سری وسری ومحرمانه وخبرهای ویژه شان به همران تحلیلی که باید هرکدام بازی سیاسی آنرا تامهندسی کنند،پیش بینی هاشان درهرصورت درست به عمل آید!!

کامل اینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1012596498808444:0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com