عکس بالایی که محبوب من است در پارادوکس سنت و مدرنیته و عکس پائین محبوب صلح و تمدن است که عماد بهاور با زندانبانش در پای صنودق رأی در حسینیۀ ارشاد به گپ و گفت و خوش و بش ایستاده است.
۱- اول همان خواهش تیتر است که لطفاً بیشتر از ۸۰ درصد رأی ندهید که برزبان آوردن رقمش هم کار حضرت فیل باشد.
۲- بهموطنان مثلاً برانداز (آیکون خنده) یک امشب و فردا را گیر ندهید که حمله به آدم عصبی و آشفته عین ناجوانمردی است. با اولویت کاربران مثلاً برانداز بالاترین. خودم الان از بالاترین می آیم و هردو قلم پایم را شکسته اند بخاطر ناپرهیزی در استناد به نظر سنجی بالای هفتاد درصد آی پز دکتر قاضیان. خیلی مواظب باشید که کارد بزنی خونشان در نمیاید.
۳- خواب نازتان در حال حاضر را سیر و با خواب های خوش “ایران بسمت مدارا و پیشرفت و خلاصی از تخریب ۲۶ سالۀ آیت الله خامنه ای و متحجرین مانده در تاریخ حجاز” رنگین کمان بزنید روی خندۀ کودکان متولد نشده و شده مان. تا صبح خرامان باشید و دست افشان هنگام نه به جیم و خلع و خراسان- نه منظورم خراسان خودمان نیست که مشهد امام رضای خودمان و مذهبمان باشد- منظورم خَرِ آسان بود. به این معنا که دیگر آسان خر نشویم به اوهام جنگ نئوکان امریکایی و کلاه برۀ انگلیسی و شورش مردم فقیر و در مانده.
۴- و یک فردا را با تمام وجود بخندیم و مطمئن باشیم که ملتی که خندیدن بلد باشد و بخندد؛ بهیچ غلغلک براندازی نیاز پیدا نخواهد کرد. ما داریم در راه سعادت ایران بزودی راهپیمایی می کنیم. مجلس را بیارایید از قاتلان دیروز و رفقای امروز تا من و ما هم از پس فردا چوب تو ماتحت شان بکنیم اگر جز به امر شما ملت بازهم گه زیادی خوردند. یا…هو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)