۱- گفته اند شور نیست. چه بهتر! گفته اند شعار نیست. چه بهتر! گفته اند مردم بی تفاوتند. چه بهتر! گفته اند اسم ورسمدار نیست. چه بهتر! زیرا گفته ام و تأکید می کنم که این انتخابات – بویژه در شهرهای بزرگ – معیار شعور خواهد بود و عقلانیت و نه احساسات و فریب و هیجان. ما داریم وزن کشی می کنیم ببینیم بادستان خالی در مقابل تحجر یاران خامنه ای همه چیز دار انحصار طلب – از رسانه گرفته تا اسلحه و پول و شورای نگهبان و بسیج و مهندسی کردن و ده ها ترفند تبلیغ و اجبار دیگر – چقدر قدرت داریم و آیا واقعاً نیروی برتر اجتماعی و تحولخواه هستیم چه به عِده و چه به عُده یا نه! اگر بردیم با اختلاف آرای خفن؛ مهم نیست نام مان در مجلس چیست. مهم این است که به چوب خشک هم رأی بدهیم در مقابل نمایش اراده و عظمت ما مثل ما خواهد شد و مثل ما خواهد اندیشید و مثل ما و بمیل و سرزندگی ما مشق خواهد کرد. این ترهات مغز یک دلقک نیست این عصارۀ فهم دانش جامعه شناختی بشر است.

۲- من به ملت ایران از الف تا ی اعتمادی ناگسستنی دارم و همینجا شرافتم را به داو می گذارم که ملت کاری سترگ و پیامی آشکار خواهند فرستاد در روز جمعه. جالب تر این است که اعتقاد دارم که تعداد حزب اللهی های رأی دهنده به حداد عادل فیلسوف چماقداران بسیار از انتخابات های گذشته نیز کمتر خواهد بود. زیرا برعکس خیلی ها باور دارم که حزب اللهی های مؤمن عاقل و اهل مشاهده و حساب کتابند و می توانند بیاد بیاورند که از آدم های فرصت طلبی مثل حداد عادل و مصباح یزدی نه آبی برای دین گرم شده و می شود تا کنون و نه نانی برای وطن و هموطنان. و پیش بینی می کنم که رأی اول اصولگرایان تهران را نه حداد عادل که به احتمال زیاد مهرداد بذرپاش خواهد آورد. عقلانیت حزب اللهی ها را به این سمت می دانم؛ چون بذر پاش هم جوان و جسور است و هم موضعی ثابت دارد و هم امیدی است برای ریاست جمهوری های آینده!

۳- نتیجه هرچه باشد تکلیف همه روشن خواهد بود: اگر بردیم – احتمالش بالای ۸۰ درصد است – که دیگر بقیه اش راحت تر است. و اگر باختیم هم بهترین کار این خواهد بود که خامنه ای برنده شده و هرکاری می خواهد انجام بدهد و ما هم بی خودی زر نزنیم. و برویم دنبال بدبختی های شخصی خودمان و آماده شدن برای رفتن بسمت زیارت جمکران و امام زمان. چون بعید است ملت چنان عقل ببازد و اصلاً فقر و بدبختی نایی بگذارد برای آینده که شورش کور دیگری بکنیم و روز از نو روزی از نو! یا…هو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)