نجات رهبر از دست قاچاقچیان
images

تدارکچی بودن رئیس جمهور و خود رهبری برای قاچاقچیان و رانت خواران مشکلی است بس بزرگ که با اصلاحات ریشه ای و از طریق مجالس قانونگذاری و نظارتی مستقل ممکن است حل شود و تنها با این ترتیب این دو مقام و بقیه کشورمیتوانند از دست قاچاقچیان مسلح نجات یابند. وقتی رهبری نظام بدفعات رأی مردم را حق الناس می نامند و مخالفان خود را به شرکت در انتخابات ( هرچند بدون نماینده) دعوت میکنند ،و انتخابات را عاری از تقلب و مایه آبروی خود میدانند هیچکدام از مسئولین اعم از نیروهای اجرائی ، امنیتی و نظامی جرأت تخطی و خیانت به فرمایشات ایشان و رأی مردم را ندارند. حتی اگر سندی بعنوان حکم حکومتی برای قانون شکنی ونادیده گرفتن حق النّاس به آنها ابلاغ شود با توجه به مراتب بالا آن را باور نمیکنند. بنا براین صحبت از تقلب سازمان یافته و امکان وقوع آن در هر کدام از مراحل انتخاباتی که لابد باید با موافقت رهبر باشد، جز آب ریختن به آسیاب قاچاقچیان مسلح و رانت خواران دلواپس نیست.
از طرفداران مشارکت فعال و سلبی در انتخابات دعوت میشود از تکثیر و اشاعه متونی که تقلب را حتمی یا ممکن میدانند خود داری نمایند. چون به هر حال عده ای ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند و از رأی دادن منصرف شوند. تا اینجای کار شرافت و آبروی رهبری مطرح است و خیانت به آن را در جرأت کسی از کارگزاران نیست. معترضین به سیاستهای کلی نظام تقلب را بیش از این امری عادی معرفی نکنند. اگر خطوط اصلاحات و اعتدال پیروز شوند اقتدار گرایان و قاچاقچیان هر روز ضعیف و ضعیف تر میشوند. بلحاظ آماری تا اینجای کار تنها ۲۰% از روحانیون و مجتهدین در سبد اعتماد اقتدار گرایان باقی مانده اند و ۸۰% از آنها رد صلاحیت شده اند. پس نیروهای مردمی تا این مرحله بخوبی موفق بوده و عرصه را بر طبقه حاکمه تنگ کرده اند تا جایی که این طبقه دست بدامان لمپن ها ، نوحه خوانها و شعبان بی مخ ها شده اند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com