روزنامه کیهان نوشت: خدا دولت دکتر رئیسی را به داد مردم رساند که به فضل خدا و تدبیر دولتمردانش تولید قدرت و ثروت کند..!

*پی نوشت👇🏻*

این گفته روزنامه کیهان چندان بی ربط نیست.

اگر از موضوعی که اصلاً خدایی هست یا نیست بگذریم آنچه دولت رئیسی انجام داده چیزی نیست مگر ادامه آنچه رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و پس از آن دولت روحانی و حالا دولت رئیسی ادامه میدهد با این تفاوت که دولت های قبلی از ترس نگرانی از شورش گرسنگان ارز ترجیحی را دست کاری نکردند، این سیاست اقتصادی نیست مگر پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ، واین اقتصادی نیولیبرالیسم ایست که به اسم اسلام محمدی در ایران درحال اجراست.

 روزنامه کیهان به درستی بیان کرده است که شکرگزار این دولت باشید که تولید ثروت و قدرت خواهد کرد، این گفته کاملاً درست است؛ چرا که خزانه خالی دولت با این طرح و گران شدن همه مایحتاج مردم از جیب مردم پر خواهد شد و بدین ترتیب بر ثروت نهادهای امنیتی و سپاه و بیت و حوزه ها افزوده خواهد شد، و نیروهای امنیتی سهم بیشتری از این ثروت خواهند برد و قدرت سرکوبشان افزایش خواهد داد مسلما دلالان درون این نظام هم از این ثروت منتفع خواهند شد و مردمی که به نان شبشان محتاج اند قدرت مبارزه شأن با این حاکمیت کاهش خواهد یافت
در حقیقت طبق روال این چهل ساله تمامی ارگانهای حکومتی و خصولتی هم از پرداخت مالیات معاف خواهند ماند  متوجه می شوید که گفتار کیهان شریعت مداری بیراه نیست، و باید ملت شکرگزار این دولت باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)