این نخستین باری است که یکی از پروژه های ” انتخابات نما”در ایران پیاده می شود و من در بیرون کشورم هستم و دوران پناهجویی را می گذرانم و بعنوان کسی که از سوی بخشی ازجامعه دانش آموخته ، یعنی مهندسین ایران در سازمان نظام مهندسی ، به من رای دادند و انتخابی بودم نه انتصابی و یک بار کاندیدای شورای شهر شدم و نیز از کنشگران جامعه مدنی ایران ، بر آن شدم تا دیدگاه و حس خودم به این پروژه ها نگاهی داشته باشم با بهره گیری از واژه ” نعمت “که آقای خمینی برای بوجود آمدن هشت سال جنگ خانمان سوز میان دوکشور همسایه بکار برد .
از نعمت های خارجی که رژیم جمهوری اسلامی همواره بیشترین و بهترین بهره را از آن برده،بویژه سازمان ملل متحد ،که کارش در پیوند با مردم ایران، تهیه، پخش گزارش های حقوق بشری غیرالزام آور و ابراز نگرانی های دبیرکل محترمش بوده است می گذرم و به دانش غرب و تکنولوژی و دیگر پدیده ها ی غربی که رژیم مانند استالین از همه آنها به سود خود و به زیان مردمش بکار می گیرد نیز، و تنها به سه مورد اشاره کوتاه و گذرا می کنم
نخستین “نعمت “که رهبران ایران آنرا گاهی برزبان هم می آورند و نعمتش هزاران بار فزون برجنگ برای جمهوری اسلامی بوده همین اپوزیسیون گرامی است که دانسته یا ندانسته چه در زمان جنگ و چه در برهه های دیگر، چنان خدمت و سودی به دوام و قوام رژیم رسانده که از هزار میلیارد دلاری که همواره از هزینه مستقیم جنگ هشت ساله یاد می شود نیز ،فزون است که برای پرهیز از درازی این نوشته ،بدان ها نمی پردازم و تنها اشاره کنم اگر اپوزیسیون برنامه درست و موثر، یکپارچه و نیز هوشمندی می داشت چنین حکومتی که بیشتر مردم درون کشور از آن بیزارند و با بسیاری از کشورها، سازمان های جهانی و همسایه هایش همواره چالش داشته و دارد، نمی بایست این اندازه توان مانور و امکان ماندن پیدا می کرد اپوزیسیونی که می بایست دست کم در زمان جنگ به گونه ای دیگر رفتار می کرد و جلوی به درازا رفتن جنگ و پیروش ویرانی گسترده ، آسیب و کشته شدن صدها هزار شهروند دو کشور ایران و عراق را می گرفت و یا در جریان رخدادهای سال ۱۳۸۸ که میلیونها ایرانی در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی به خیابان های سراسر کشور ریختند ،اپوزیسیون به جای رهرو رهبران درون کشور بودن ، خود رهبر می شد و نقش موثر و نتیجه بخشی می داشت ،چه بسا همه آن اعتراض ها یکی پس از دیگری سرکوب نمی شدند و کشورمان چهره دیگری به خود می گرفت و یا اپوزیسیون گرامی تا کنون جلوی چند اعدام در ایران را گرفته است و ایران را از جایگاه نخست اعدام ها در دنیا _با توجه به میزان جمعیتش _رهانده؟و پرسش و کاستی های دیگر که هنگامی دیگر خوب است بدان پرداخت و از این انتقاد نهراسید
دومین نعمت جنگ ۸ساله ایران و عراق ؛جنگ در دوران کنونی ، از آنسو که جنگ افزارها بسیار پیشرفته و ویران ساز هستند، برای هر کشوری زیانبار و کوبنده می تواند باشد ، ولی رهبر انقلاب اسلامی ، حضرت خمینی! آنرا یک “نعمت “برشمرد، ولو به بهای هزار میلیارد دلار هزینه مستقیم و بیش از آن بر جای جای دو کشور همسایه که نزدیک های بسیار دارند ،بویژه محیط زیست و میراث فرهنگی آنها برجای گذاشت ونیز کشته و آسیب دیدن صدها هزار انسان دو کشور همسایه و کینه و اثرات روانی که برای آیندگان ماند
نعمت سوم که رژیم جمهوری اسلامی از آن بهره مند است ، نعمت به اصطلاح انتخابات و بهتر است گفته شود “انتخابات نما” ها ست که بی تاثیر از دو پدیده اشاره شده بالا نیست ، یعنی به بهانه و نعمت جنگ ، اپوزیسیون گرامی ، هوش و برنامه رژیم و کم هوشی و گاهی خیانت و بی برنامگی و بی عملی سوی دیگر رژیم،پدیده ای در ایران بوجود آمده که نامش “انتخابات نما”است و به هیچ روی انتخابات نیست و حتا از انتخابات بد هم بدتر است و یک توهم و ضد انتخابات است اینکه “انتخابات نما “در ایران چه ویژگی هایی دارد و چه هست و چه نیست ،بر همگان روشن است و شگفت انگیز آنکه، هنوز پس از چند دهه تجربه ، برخورد و رفتار اپوزیسیون همان است که بود ، نتیجه و تاثیرگذاری همه کنش های اپوزیسیون یا کم یا وارونه بوده و به جای نزدیک کردنشان به مردم ، آنها را از مردم دور کرده و گاهی حتا به لمپنیسم روی آورده شده و بدترین توهین و دشنام ها به مردمی که به هر انگیزه ای که بخشی از روی ناگزیری است داده میشود تا مردم را با خود همراه کنند و وارونش رژیم جمهوری اسلامی، از این رویه اپوزیسیون بیشترین بهره برداری را کرده و می کند، و بسیار هوشمندانه ،همیشه در پی به روزرسانی و نوسازی بوده و هست، منظور از بروز رسانی نه از سویه سخت افزارها ، بلکه تبلیغ ، توجیه و پذیراندن بخش گسترده ایی از جهان و نیز مهمتر از آن اقناع و توجیه مردم بوده است ،کاری که دقیقا می بایست اپوزیسیون انجام می داد اپوزیسیون تنها می نویسید و طرح ها یش یا خام اند یا دور از واقعیت های درون کشور و نتیجه را خودشان و مردم درون کشور هم سالهاست می بینند به عبارتی مانند سازمان ملل متحد شده اند که بیشتر ابراز نگرانی می کند ، ولی چرا در این چند دهه اثربخش نبوده، زیرا ندانسته دست کم بخشی از این طرح ها و ایده ها و دستورکارهای پیشنهادی برای مردم ،در راستای خواست رژیم و سفارش دهنده “انتخابات نماها” بوده، هرچند رژیم جور دیگر وانمود می کند و نیز بیانیه دادن ، نظر ، نوشتن ،سخن گفتن و مصاحبه با رسانه های پرشمار بیشترین کار اپوزیسیون را دربر می گیرد و اینها می بایست به متناسب با عمل، تولید ، کنش، پویایی و روزآمدی باشد و به جای ریزش و کاهش ، مردم همواره رویش ، افزایش و بویژه کیفیت را نه تنها ببینند که لمس کنند.
رژیم جمهوری اسلامی با زیرکی، “انتخابات نماها “را آنگونه که سفارش داده شده ، به گونه سفید و سیاه و یا صفر و صدش می سازد و مردم دو گزینه را همواره در پیش روی خود می بینند و در همه این چند دهه ،این فرمول از سوی رژیم به روز و پیاده شده و و از سوی اپوزیسیون _چه پشتیبانان تحریم کامل انتخابات نماها و چه گونه های دیگر مانند حضور برای حمایت از اصلاح طلبان را پشتیبانی می کنند _ دانسته یا ندانسته ،همراهی و دنبال شده و هیچگاه سودی برای مردم و اپوزیسیون نداشته و سفارش دهندگان “انتخابات نما ها” در بیشتر زمان ها به آن چه دنبالش بودند رسیده اند، زیرا راه موثر سومی که مردم را اقناع و توجیه کند و نتیجه بخش باشد تا کنون از سوی اپوزیسیون کشف و شناسانده نشده تا مردم اکثرن ناراضی، بدان راه گرایش پیدا کنند و بی گمان ،اگر روزی، به جای دشنام و طرح های خرد و کم مایه ” راه سوم ” کلان ،کارا و نتیجه بخش از سوی اپوزیسیون به مردم درون کشور شناسانده و فراخوانی شود ، مردم با خواست رژیم همراهی نخواهند کرد.
* حسن احمدپور ( امید ) ، فوریه ۲۰۱۶ آلمان
عضو پیشین هیات مدیره سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران،
عضو پیشین شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مدیرعامل پیشین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)