2تسخیر مراکز نظامی-امنیتی
توافق های پنهانی امریکا و آیت الله خمینی برای انتقال قدرت با مدیریت نهضت آزادی
ویرایش دوم*
iran-revolution-H
فهرست مطالب:
مقدمه
١. خاطرات دکتر ابراهیم یزدی مُطلعِ اصلی توافق ها
٢.اتحاد مقدس علیه چپ- همگرایی دو استراتژی: نابودی اتحاد شوروی و چپگرایان؛ ایجاد امپراتوری ولایت فقیه
٣. عدول خمینی از توافق ها- اقدامات تنبیهی امریکا و متحدانش
۴. حذف واسطه ی توافق ها-نهضت آزادی از قدرت
۵. سرکوبِ خونین انقلاب و تسلط راستگرایان بر حکومت: پایان تقابل با غرب- تعادل و تعامل
۶. برنامه ی فاجعه بارِ اتمی: تقابل و مذاکراتِ پرسود
٧. زمینه سازی برای تسخیر بازار ایران همراه با تحدید و کاهش حوزه های نفوذ رژیم
Enghelab-57-12
به گیتی که کشتست فرزند را
دلیر و جوان و خردمند را
یکی داستان است پر آبِ چشم
دلِ نازک از رستم آید به خشم **
مقدمه
گستردگی و عمق انقلاب ضد سلطنتی، استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ی مردم ایران،- که در تاریخ انقلاب های جهان بی نظیر بوده است،- غرب را وادار می کند که در آخرین لحظات برای کنترل تحولات به اقدامات پیشگیرانه ای بپردازد. با شکست همه ی تلاش ها برای حفظ رژیم وابسته ی سلطنتی و تشخیص دیرهنگام رهبری بلامنازع خمینی، امریکا و غرب با کمکِ عوامل پنهان و آشکار خود، برای شناخت مستقیم از وی و پیروانش، تماس هایی برقرار می کنند. هدف این بود که براساس وجوهِ مشترکِ خمینی و پیروانش با منافع استراتژیک امریکا و غرب، از رادیکال شدن جریان انقلاب جلوگیری کنند و تحولات را با تکیه به این وجوهِ مشترک کنترل کنند. از حدود یک سال پیش از پیروزی انقلاب، امریکا و متحدینش برای برسرِکار آوردن دولتی میانه رو و وادار کردن شاه به سلطنت به جای حکومت، تلاش تب آلودی به عمل آوردند. در این راستا، تماس ها با عوامل، متحدین بالقوه، نیروهای ملی-مذهبیِ مشروطه خواه و سازشکار بسیار تشدید شد. البته این اقدامات همگی بسیار دیر، سطحی و نافرجام بود. آن ها حتی تا روز ٢١ بهمن و اتفاقات نامترقبه ی آن روز، به سازش خمینی و اطرافیانش با دولت کاملا منزوی و رسوای بختیار امیدوار بودند. [۲] در این مرحله هدف اصلی جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای پیشرو انقلابی و چپ، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، و محدود نگاه داشتن خواست های ملی-دمکراتیک بود. ضمنن آن ها تلاش می کنند همه ی عوامل پنهان و آشکار خود را در میان اطرافیان خمینی، طیف میانه رو، مشروطه خواه و ملی-مذهبی فعال کنند و با عقب نشینی حساب شده، به حداکثرِ ممکن، ساختارها و ارتباطات سیاسی-نظامی-امنیتی را برای روز مبادا حفظ کنند.
تحکیم قدرت ولایت فقیه و روحانیون و حذف کارگزارشان نهضت آزادی؛ حذف جناح چپ حکومت؛ سرکوب وحشیانه و حذف جنایتکارانه ی همه ی گروه های سیاسی شرکت کننده در انقلاب؛ دخالت های جمهوری اسلامی در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی؛ کودتاهای نافرجام و محکوم به شکست؛ تجاوز عراق به ایران، تداوم وحشیانه و مخرب جنگ برای ایجاد حکومت اسلامی در عراق و به زانو درآمدن هردو کشور؛ تحکیم نفوذ رژیم ایران با تجاوزخارجی به عراق و افغانستان؛ دنبال کردن برنامه ی «پنهانی» اتمی و تداومش به مدت ۲۷ سال همراه با سودجویی نجومی و تسخیر نظامی منطقه توسط امریکا و ناتو؛ حذف همه ی نیروهای ملی-دمکراتیک از منطقه ی خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی بخصوص متلاشی کردن جنبش آزادیبخش فلسطین؛ و سرانجام زمینه سازی برای تسخیر بازار ایران، به رسمیت شناختن نفوذ منظقه ای رژیم برای ایفای نقش در راستای نظام جهانی سرمایه داری؛ و …مجموعه ی این وقایع پس از انقلاب را نمی توان جدا از این صحنه سازی استراتژیک امریکا و متحدینش در رابطه با انقلاب ایران بررسی کرد و استراتژی ایجاد کمربند سبز اسلامی در مقابله با اتحادشوروی و متحدینش و سرکوب جنبش های ملی- دمکراتیک در بحبوحه ی جنگ سرد را نادیده گرفت.
زیرنویس ها
* در ویرایش دوم این تغییرات داده شده است: تقسیم به هشت عنوان فرعی، زیرنویس های جدید، ترجمه ی زیرنویس های انگلیسی، کامل تر کردن زیرنویس های قبلی و بازبینی بیشتر متن بدون تغییر محتوا. ویرایش اول در تاریخ اول فروردین ١٣٩٣ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۴ منتشر شده بود.
** از داستان رستم و سهراب شاهنامه ی فردوسی. کنایه ای از انقلاب و فرزندانش.
[۱] منابع موجود شروع تماس های امریکا با شخصیت ها و احزاب ملی، مشروطه طلب و مخالف شاه را پانزده سال قبل از انقلاب ذکر کرده اند. این تماس ها برای حفظ منافع امریکا در شرایط بحرانی و تدوین برنامه های آلترناتیو همراه با درک مستقل از شرایط ایران انجام می شده است. در کتاب «نگاهی به شاه» نوشته ی دکتر عباس میلانی به این منابع و خاطرات رجوع داده شده است.
رمزی کلارک در نوفل لوشاتو
[۲] همچنین برای نمونه به مصاحبه با شخصیت ها و مقامات برجسته ی رژیم سلطنتی در سلسله برنامه های بی بی سی، «داستان انقلاب» به ویژه بخش های ٢٩ تا ٣۶ مراجعه کنید:
داستان انقلاب به روایت آرشیو رادیو بی‌بی‌سی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)