۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری
تبعض نژاد ، زبان و ملیت یکی از بزرگترین مشکلاتی می‌باشد که به چشم دولتمردان بی‌کفایت ایران مساله ای پیش پا افتاده می‌باشد و میلی به رسیدگی به این تبعیض ها نمی باشند .
تنوع زبانی امری طبیعی در زندگی انسان است. مساله اصلی، به رسمیت شناختن، فهمیدن و البته ارج نهادن به این تنوع زبانی به عنوان یک نظم طبیعی در جهان است. در اینجا تاکید بر روی زبان مادری است چون این زبان، نخستین زبانی است که ما یک نوزاد وقتی از مادر خود شیر می خورد، می شنود که دقیقا به همین، دلیل عنوان زبان مادری به خود گرفته است. این زبان، زبانی است که ما در نخستین دوران زندگی خود فرامی گیریم. این زبان، هویت ما را شکل می‌دهد و حامل فرهنگ ما به آینده است.
این در حالی است که در اصل ۱۵ قانون اساسی نیز زکر شده است که هر کس می‌تواند به زبان مادری آموزش و سخن گوید که متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود و حتی ممنوع می‌باشد .
زبان مادری، تنها زبانی است که انسان ها هویت اجتماعی و روان‌شناختی خود را با آن به دست می‌آورند. این زبان، زبانی است که آنها را ریشه‌های خانوادگی و فرهنگی‌شان متصل می‌کند.

با توجه به اعلامیه حقوق بشر نسبت به یکسان بودن انسان‌ها اعم از نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب و عقاید سیاسی باید اشاره‌ای کنیم که هم چنین هر انسانی حق آن را دارد که به زبان مادری صحبت کند و آموزش ببیند . متأسفانه ما شاهد آن هستیم که در ایران در مناطق ترک نشین ، کرد نشین و بلوچ ها در زبان مادری آن‌ها تبعض قائل شده‌اند . آن‌ها نه تنها به زبان مادری آموزش نمی بینند و در مدرسه‌ها مجبور به ادامه ی تحصیل به زبان فارسی می‌باشند و در صورت اعتراض سریعاً مجازات می‌شوند . درست است که ایران ، کشور فارسی زبان می‌باشد ما زبان مادری را باید پاس داشت و دولت نیز باید به ملیت ها و زبان‌های آن‌ها احترام و در راستای پاس داشتن زبان خود به آن‌ها اهمیت بدهد . اما متأسفانه دولت دیکتاتوری ایران جدا از تمامی مشکلاتی که برای مردم ایران به وجود می‌آورد به زبان مادری آن‌ها نیز احترام نمی‌گذارد .
۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری امگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.
وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه فرهنگ یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح می‌شود، چرا که زبان در حکم رشته ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند می‌دهد.

دولت جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن اقلیت‌ها و در کل دشمن انسانیت می‌باشد هر روزه شاهد کشتار ، تجاوز ، مجازات های سنگین و از بین بردن مردم روشن فکر در ایران می باشم . به امید روزی که مردم کشور بتوانند با زبان مادری خود آموزش ببینند ، سخن گویند و هویت خود را به خاطر دولت دیکتاتوری ایران تغییر ندهد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)