فایل صوتی

کنّا أصغرَ من أن نهبطَ الی المنحدَر
فاعتصمنا بالأعالِِی

خُردتر از آن بودیم که به سراشیب فرو افتیم
پس، به والاترین ها چنگ زدیم.
شفیق معلوف شاعر لبنانی


فایل صوتی گفت و شنود ۲۱
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/goftegu_ba_esmail_21.mp3

گفتگوهای دیگر:
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)