عکسی تجمع سازمان فدائیان خلق در ابتدای انقلاب در میدان آزادی.
در روز اول ماه مه ۱۹۸۱ اجتماع عظیم یکصد هزار نفری فداییان در میدان آزادی تهران برگزار شد. در این روز رهبری سازمان خط مشی‌های جدید سازمان را اعلام کرد. از جمله اعلام شد که سازمان فداییان دیگر یک جنبش چریکی نیست و یک سازمان سیاسی متعلق به طبقهٔ کارگر ایران است. از این روز سازمان، رسماً سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) نامیده شد.
این تجمع در پی یک بمب‌گذاری به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود این سازمان در اویل دهه شصت بزرگترین سازمان چپ‌گرای ایران محسوب می‌شد.

fadayian2

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)