به دلیل ادغام دو سیاهچاله که بیش از یک میلیارد سال پیش اتفاق افتاده؛ اکنون خمیدن و کِش‌آمدن خفیف تار و پود کیهان را حس می‌کنیم، و این براستی حیرت‌انگیز است. این بحث توضیحی کوتاه در مورد این واقعه است و توجه و تأمل شما را به آن جلب می‌کنم.
سیاه‌چاله؛ در ساده‌ترین بیان، ناحیه‌ای از فضا-زمان است که جرم در آن فشرده شده‌است. این بحث به آشکارشدن امواج جاذبه؛ که لحظه‌ای مهم در تاریخ علم است می پردازد.

Einstein’s ripples in spacetime, spotted for first time

ادامه مقاله در آدرس زیر:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=364

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)