سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رد صلاحیت بیش از شش هزار نفر از داوطلبان نمایندگی از جمله بیش از سه هزار کاندیدای مستقل و دموکراسی خواه مدافع حقوق زنان، اقوام و اقلیت‌ها و نیز اغلب داوطلبین رفرم خواه را نقض حقوق شهروندی و قانونی داوطلبان، و نقض و تحدید حقوق مردم ایران بویژه نقض حقوق زنان، اقوام، اقلیت‌ها و مردم کرد «روژ هه لات» و نقض منشور حقوق بشر، عدم‌ رعایت استاندارد‌ها و حداقل‌های قابل قبول انتخاباتی و اصول دموکراسی قلمداد می‌نماید.
RMMK
همان گونه که مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، هسته‌های کنکاش و گزینش امنیتی و شورای نگهبان با رد صلاحیت و کنار گذاردن بیش از شش هزار نفر از داوطلبان نمایندگی دوره دهم مجلس شورا، و تائید صلاحیت همین تعداد از ثبت نام کنندگان، سرانجام به کار خود پایان داده‌اند. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی و طبق اعلام آگاهان به امور و تائید فعالان سیاسی، تمامی کاندیداهای مستقل و دموکراسی خواه که بیش از نیمی از رد صلاحیت شدگان را تشکیل می‌دهند: اعم از داوطلبین زن پیگیر رفع تبعیض و مدافع حقوق زنان و مدافعان حقوق اقوام و اقلیت‌ها و نیز اغلب رفورم خواهان رد صلاحیت و از دور رقابت‌ها حذف‌شده‌اند. گفته می‌شود اغلب محروم شدگان از حق انتخاب شوندگی، عموماً به دلایلی چون: مستقل بودن، داشتن استقلال رأی و نظر یا اندیشه و عقیده سیاسی مستقل، نداشتن ارتباط با دستگاه‌های امنیتی و نظامی و به علت عدم پیشینه وابستگی به حکومت.، رد صلاحیت گردیده‌اند.حق مشارکت در تعیین سرنوشت در همه‌ی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن از حقوق بنیادین بشر و از اصول پایه‌ای حقوق بشر است که درمنشور جهانی حقوق بشر آمده و مورد تصریح است که مشارکت سیاسی و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از حقوق اساسی دموکراتیک رسمیت یافته و تضمین‌شده ی مردم هر کشوری است، که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز طبق این منشور مکلف و متعهد به تأمین و تضمین تمامی این حقوق ازجمله حق کاندیدا شدن برای نمایندگی مردم، برای یکایک شهروندان هست.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با استناد به روح مفاد و تأکید منشور حقوق بشر، بر مشارکت سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و برپایی و داشتن نظام دموکراتیک و با عنایت به اینکه مشارکت مردم ایران در تعیین سرنوشت خود از جنبه‌ها و خواسته‌های برابری خواهی، عدالت طلبی، دموکراسی خواهی و مطالبه‌گری همه ایرانیان بویژه زنان، اقوام، اقلیت‌ها و مردم کرد «روژ هه لات» است.، ایجاد محدودیت در برابر مشارکت جویی سیاسی و تحدید حق انتخاب آزادانه مردم، از طریق رد صلاحیت‌های گسترده و حذف و محروم کردن شش هزار کاندیدای نمایندگی از حق انتخاب شوندگی را نقض آشکار حقوق شهروندی و قانونی داوطلبان، و نقض و تحدید حقوق مردم و نیز نقض اصول منشور حقوق بشر قلمداد می‌نماید. به نظر این سازمان، در تعیین صلاحیت داوطلبان با گزینش های پیش انتخاباتی، حداقل‌های حقوق سیاسی کاندیدا‌ها، استانداردهای انتخاباتی آزاد، و اصول اولیه دموکراسی و حتی حداقل‌های قابل قبول انتخاباتی، رعایت نگردیده است.

جمعه: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴/ ۱۲ فوریه ۲۰۱۶

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)