میزگرد برنامه فردا با شرکت مهرداد درویش‌پور، سعید پیوندی، نعمیه دوستدار و شهران طبری

درباره جنبش های اجتماعی و چشم انداز ان در ایران

جنبش‌های اجتماعی موثر در ایران کدام‌ها هستند؟ نقش جنبش‌های اجتماعی برای گذار از وضع موجود و ساختن آینده‌ای بهتر چیست؟ این جنبش‌ها در چه نقطه‌ای و چگونه می‌توانند برای ایجاد یک تحول بنیادین، به یکدیگر متصل شوند؟ موانع همیابی و همکاری جنبش‌های اجتماعی در ایران چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)