12508727_1242879852420631_56633037488965585_n
هلند از ژانویه ۲۰۱۶ ریاست دوره ای اتحادیه اروپا بمدت شش ماه را عهده دار شده است. نخستین و مهمترین طرح هلند برای اروپا در خصوص مبادله صدها هزار پناهجو با ترکیه است. هلند امروز پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ این طرح خود را از طریق نخست وزیر اعلام کرده است.
براساس این طرح سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار پناهجو از ترکیه بین کلیه کشورهای اروپایی برای اسکان تقسیم میشوند. پذیرش سهمیه اسکان در کشورهای اروپایی از سوی دولتهای اروپایی داوطلبانه خواهد بود. در مقابل کلیه پناهجویانی که از طریق ترکیه و جزایر شرقی یونان از قبیل : esbos, Chios, Kos وارد یونان یا اروپا شوند طی چند روز به ترکیه بازگردانده شوند.
سامسون رهبر حزب کارگر هلند در خصوص این طرح و علت این توافق با ترکیه اعلام داشت که ترکیه در حال حاضر تا حدودی کشور امن بشمار رفته و اخراج به ترکیه زمانی انجام میگرد که مطمئن باشیم ترکیه کشور امنی برای پناهجویان خواهد بود.
ترکیه نیز در واکنش به این طرح اعلام داشته است که تنها در صورتی با این طرح موافقت میکند که امکان واقعی انتقال این میزان پناهجو در سال از ترکیه به اروپا فراهم شود.
این طرح قرار است بعنوان “سیستم دائم پناهندگی اتحادیه اروپا” مورد حمایت صندوق مالی اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
اولین اجلاس در خصوص این طرح در دسامبر ۲۰۱۵ توسط نخست وزیران هلند، آلمان، سوئد و رئیس کمیسیون اروپا برگزار شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سامسون رهبر حزب کارگر هلند نیز در حمایت از این طرح اعلام کرد که این طرح تنها شانس واقعی است که در توافق اروپا و ترکیه با مبادله پناهندگان مسیر قانونی و سفر صدها هزار پناهنده را فراهم کرده و در مقابل کلیه پناهجویانی که از مسیر ترکیه و یونان وارد اروپا میشوند را طی چند روز به ترکیه بازگردانند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)