سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از توقف تحریم‌های اقتصادی و اقدامات کاهنده‌ی رنج مردم ایران استقبال می‌کند و هم راستا با آن توقف سرکوب حقوق بشر و تهدید حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم کُرد «روژهه‌لات» و اقوام و اقلیت‌های ایرانی، و اقدام برای آزادی زندانیان سیاسی، گشایش سیاسی در کشور و آشتی با مردم و حقوق بشر را خواستار است.
زندانیان سیاسی

هرچند مجازات‌های اقتصادی وضع شده‌ی شورای امنیت ملل متحد و کشور‌های بزرگ و جامعه جهانی علیه دولت جمهوری اسلامی با هدف وادار کردن رهبران طبقه حاکمه ایران به توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با صلح و امنیت جهانی، و به منظور متقاعد ساختن آن‌ها به رعایت حقوق بین‌الملل اعمال و اجرا می‌شد، اما اعمال برخی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با این مجازات‌ها، متاسفانه بر وضعیت معیشتی و زندگی اقتصادی بسیاری از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر ایرانی تاثیرات نگران‌کننده غیر قابل انکاری گذاشته است؛ به طوری که از این ناحیه، طی سالیان اخیر آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر وسایل تداوم حیات جمعیت مدنی و مردم ایران وارد شده است.

ما به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از اقدام به توقف مجازات‌های اقتصادی به ویژه برچیدن تحریم‌هایی که می‌تواند در کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کاهش درد و رنج اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر موثر باشد، استقبال می‌کنیم.

هم‌زمان و هم‌راستا با آن، توقف سرکوب حقوق بشر، تهدید حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم کُرد «روژهه‌لات» و اقوام و اقلیت‌ها و برچیدن بساط فشار و ارعاب و آزار شهروندان ایرانی را خواستاریم. این سازمان اتخاذ اقدامات مقتضی جهت رهنمون‌سازی کشور به سمت گشایش سیاسی در داخل و اقدام برای آشتی با مردم و حقوق بشر و برقراری یک دموکراسی مدنی و بدون تبعیض را به مثابه نیاز و خواست مردم و از ضرورت‌های حیاتی می‌داند.

از همین رو به عنوان پیش‌نیاز و پیش‌اقدام چنین خواسته‌ای، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در سرتاسر ایران و از جمله آزادی بدون قید و شرط پدر معنوی حقوق بشر کردستان آقای محمد صدیق کبودوند، آزادی روزنامه‌نگاران کُرد آقایان خسرو کُردپور و عدنان حسن‌پور و پایان‌دهی به حبس زندانیان خانگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را از دولت جمهوری اسلامی به طور عاجل خواستار است.

جمعه: ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴/ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶

شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)