سخنی که طنز ومضحکه عام وخاص شد!
رهبر جمهوری اسلامی ایران(خامنه ای) در دیدار دست اندرکاران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان گفتند:کسانی که مخالف نظامند رای بدهند،اما حق ندارد نماینده شوند!!
۱-حضرت آقا،جنابعالی بیش ازربع قرن وبعلاه ۸ سال رئیس جمهوری،یک تنه فرمان وسکان انقلاب دراختیارتان هست.
۲-خمینی دراولین سخنان خود درورد به ایران گفت:«… ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند، ولو تمامشان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است…پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا، سلطنت قانونی نیست».
۳-معنای ساده ای که هرخاص وعام از انتخابات درک می کند،این است که بتواننددرسرنوشت واداره کشورخودسهیم باشدواین قدرت چرخ بخورد.
۴-بادیدگاه و سخنی که فرموده اید،پس چرا انتخابات برگزارمی کنید؟
۵-یارومی روم باشید ویازنگی زنگ!
نمی شود پز دمکراسی و انتخابات وپارلمان وتفکیک قواراداشت،ولی ازآن طرف به خلق الله بگوئید به اینهایی که من می گویم رای بدهید!
سخن اخیرشما یعنی اینک هم خدامی خواهید وهم خرمارا!!
۶-چرا شرم دارید ازاینکه بگوئید درحکومت اسلامی انتخابات وشورا وتفکیک قوا یک امری ست صوری؟
پیشترها جناب آذری قمی دربیان تئوری سیستم حکومتی دراسلام گفته بود:مایک کیلو گلابی داریم،مردم هم باید همان رابخرند!
۷-واگریادتان باشد-که هست-پیش ازانقلاب ابتداشعارداده می شدکه:استقلال،آزادی حکومت اسلامی،این حکومت اسلامی چیزی مثل داعش امروزوحکومت مطلقه جنابعالی(ببخشیدولی فقیه)راتداعی می کرد،لذازهبران متوجه شدندوآنرابه استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی تغییردادند.جمهوری هم که یعنی شرکت آحاد مردم!
۸-درآنزمانی که شما قراربود برای رئیس جمهوری انتخاب شوید،دورقیب بیشترنداشتید.من باآقای توسلی ازاعضای بیت امام تماس گرفته وگفتم شمامی فرمائید واجب عینی وتکلیف شرعی ست که مردم درانتخابات شرکت کنند.من میان کاندیداهاکسی راکه بپسندم ندیدم،آیا می شود برای ادای تکلیف رای سفید بدهم؟ایشان درپاسخ اینجانب گفتند:آری.
من نیزهمان سخنانرادراطلاعیه ای مکتوب وبه تعداد۵۰نسخه(تاکید می کنم فقط ۵۰نسخه)تکثیروبوسیله پست به آدرس فقط برای برخی مسئولین(ونه مردم عادی)بوسیله پست(آنموقع ارزان بود!!)ارسال کردم،که بازتاب آن این شد که آقای توسلی حرفش رابیاید درسیمای جمهوری اسلامی پس بگیرد…
البته من به این جرم ومثل آن درسال ۶۵به زندان رفتم.حال بازازجنابعالی می پرسم –به عنوان یک شهروندکه می خواهددرسرنوشت خود سهیم باشد- بین کاندیداها فردیاافرادموردعلاقه ام وجودندارد،آیامی توانم رای سفید بدهم؟!یاآنکه مجبورم همان یک کیلوگلابی راانتخاب کنم.
الان بدلایل مختلف مردم فکرمی کنندمجبورندشناسنامه شان حتماباید مهرانتخابات بخوردوگرنه…این ترس بخش عمده ی کسانی ست که رای می دهند!
۹-حضرت آقا،متاسفانه شما ترس ازآینده ای دارید که هرچه زودتر قراراست به سراغتان بیاید:(مرگ!). ولذا سالهاست که اختیارقدرت دریدکسانی ست که درهمین سخنان اخیرملزم به دفاع ازآنها شده اید!درتمام این سالها هم طرف مشورت شما همین ها هستند؛دورخود را با حصارآنهاآهنین کرده اید؛ وجهان راازعینک آنهامی بینید!
حضرت آقابرای عاقبت بخیری ودعای خیر،لطفاازاین حصارخودرابیرون بکشید وبه دیگران هم فرصت بدهید حرف بزنند ودرمدیریت واداره کشورسهیم باشند،متاسفانه شما همه را به چشم دشمن می بینید….
۱۰-حضرت آقا!تکلیف مارامعلوم کنید!!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)اول بهمن۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com