شرکت ماشین‌سازی فولکس واگن و مقامات دادگستری برزیل برای حل و فصل موضوع شکنجه کارمندان فولکس واگن در طول دیکتاتوری نظامی برزیل مذاکره خواهند کرد. فولکس واگن برای اجازه دادن به شکنجه و بازداشت کارمندان خود که مخالف دیکتاتوری بودند متهم شده است.
کمیسیون حقیقت‌یاب ملی، توسط رئیس جمهور دیلما روسف در سال ٢٠١٢، برای بررسی اتهامات جنایات و دیگر تخلفات در دوران دیکتاتوری نظامی در سال‌های ١۹۶۴ تا ١۹۸۵ راه اندازی شد. گزارش نهایی منتشر شده در دسامبر ٢٠١۴ توسط این کمیسیون اعلام کرد که شرکت فولکس واگن در سال ١۹۷٢ با رژیم وقت همکاری داشته است. این شرکت مکان‌هایی در نزدیکی سائو پائولو را در اختیار رژیم قرار داده بود، که به عنوان مراکز بازداشت و شکنجه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

Untitled222-1
درشکایتی که نمایندگان کارمندان سابق فولکس واگن در ماه سپتامبر ثبت کردند ادعا شده است که ١٢ نفر از کارکنان فولکس واگن دستگیر و در کارخانه «سائو برناردو د کمپو» که در نزدیکی سائو پائولو است شکنجه شدند. گفته شده، دیگر کارمندان به طور غیرقانونی اخراج شدند و در لیست سیاه رژیم قرار گرفتند.
لوسیو بلنتانی، کارمند سابق فولکس واگن و فعال کمونیست گزارش داده که او را “با دست‌بند به بخش پرسنل” منتقل کردند و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته بود.
مقامات قضایی برزیل در حال بررسی استفاده از منابع مالی جبران خسارت این پرونده، برای ساخت یک بنای یادبود و یا موزه اختصاص داده شده به قربانیان دیکتاتوری نظامی هستند اگرچه صحبت‌ها در این رابطه همچنان ادامه دارد.
دستکم ۴٠٠ نفر در طول دیکتاتوری نظامی برزیل ناپدید شدند. فولکس واگن تنها شرکتی است که در گزارش کمیسیون حقیقت یاب در انجام تحقیقات در رابطه با اتهامات از آن نام برده شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com