داستان پر از رنج و عبرت عباس رحیمی را از منظر دیگری هم می‌شود نگاه کرد و آن قاعده طلایی است شخص باید جوری با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او همان‌گونه رفتار را داشته باشند…


گفتگوهای پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)