باری دیگر مادری از جنس مبارزه و مقاومت ما را ترک کرد. مادر بهکیش عزیز, سالهاست که لبخند مهربانت در قلب های ما حک شده است و صدای مادرانه ات در گوش همه دادخواهان طنین انداخته است.

behkish
مادر بهکیش عزیز, هرگز فراموشت نخواهیم کرد و با غرور و افتخار حماسه زندگی و استواریت را در گوش آیندگان ترانه خواهیم کرد. مادر بهکیش عزیز, با ایمان به راهت, تا جان در بدن داریم مشعل دادخواهیت را تا به مجازات رسیدن آمران و عاملان همه این جنایات, دست به دست خواهیم کرد.
با درود و تسلیت به خانواده عزیز بهکیش. یاد همه عزیزان دادخواه جاودانه باد!
حامیان مادران پارک لاله ایران – دورتموند/ آلمان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)