فعالیت اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در میان نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، تاکنون برعهده وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات از بدو تشکیل در سال ١٣۶٣، فعالیت اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور را با توجه به تمرکز حضور نیروهای اپوزیسیون در اروپا و امریکا و برخی کشورهای هم جوار، در راس وظائف خود قرار داد و برای تضعیف و ضربه زدن به آن ها، برنامه  های وسیعی را تدارک دید. از جمله: انتشار کیهان هوائی، ایجاد پایگاه های تدارکاتی، اطلاعاتی و امنیتی در برخی کشورها، سازماندهی برای نفوذ در صفوف نیروهای اپوزیسیون، راه اندازی شرکت های اقتصادی پوششی، اجیر کردن عناصری از حزب الله لبنان، تفرقه انداختن در میان نیروهای اپوزیسیون، تبدیل کردن برخی سفارتخانه های رژیم در اروپا به مراکز سازماندهی ترور مخالفین، ترور بیش از صد تن از مخالفین در خارج از کشور و ده ها اقدام دیگر.

با تشکیل وزارت اطلاعات، امکانات، اسناد و مراکز اطلاعاتی سپاه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت و معاون اطلاعاتی سپاه با محدودیت زیادی در عرصه داخلی و خارجی روبرو گردید و جریان اطلاعات در سپاه مدت ها به رکود کشیده شد. سال ها طول کشید تا اطلاعات سپاه با حمایت خامنه ای جان تازه ای بگیرد و در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نقش جدی ایفاء نماید. علی خامنه ای در تجلیل از اقدامات اطلاعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جایگاه آن را از معاونت اطلاعاتی به سازمان اطلاعات ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب نمود. حسین طائب با اتکاء به حمایت خامنه ای تا جائی که می توانست سازمان اطلاعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود. سازمان اطلاعات سپاه همواره کوشیده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جایگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنیت قرار گیرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات است. سال ها است که رقابت بین دو سازمان اطلاعاتی در داخل کشور جریان دارد و گاه به درگیری بین مامورین آندو سازمان انجامیده است. اطلاعات سپاه در سال های گذشته در سایه حمایت همه جانبه ولی فقیه در سرکوب فعالین مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و کنشگران شبکه های اجتماعی و در تصمیم سازی ها برای راس قدرت نقش قابل توجهی داشته است.

بعد از توافق وین، سازمان اطلاعات سپاه مورد توجه ویژه خامنه ای قرار گرفته و برای فعالیت آن میدان فراخ تری فراهم آورده است. خامنه ای براین باور است که غرب در دوره پسابرجام به سیاست “نفوذ” و “استحاله نظام از درون” روی آورده است. او رصد کردن “نفوذ” غرب را به سازمان اطلاعات سپاه واگذار کرده است. سازمان اطلاعات سپاه در چند ماه گذشته تحت عنوان مبارزه با “نفوذ”، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر و روانه اسارتگاه ها ساخته است.

ولی فقیه در تداوم گشایش راه برای یکه تازی سازمان اطلاعات سپاه در داخل کشور، فعالیت برونمرزی را بر وظائف آن افزوده است تا در خارج نیز همانند داخل کشور کار اطلاعاتی و امنیتی کند. اکنون هر دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور فعالند و برای ضربه زدن به سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، فعالین سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، کنشگران شبکه های اجتماعی برنامه ریزی می کنند.

سپاه در طی چند دهه گذشته بر حوزه های متعدد داخل کشور چنگ انداخته و دولتی بر بالای دولت تشکیل داده است. اکنون دست دراز سپاه و ارگان اطلاعاتی و امنیتی آن به خارج از کشور هم رسیده است. افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی در داخل کشور به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی، تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالین سیاسی و مدنی، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است. در خارج از کشور هم افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی جمعآوری اطلاعات بیشتر از مخالفین، افزایش تلفنها و تهدیدها، تشدید تلاشها برای نفوذ دادن عناصر اطلاعاتی در صفوف سازمان های سیاسی اپوزیسیون، دامن زدن به اختلافات و کشاکشهای درون آن ها، ایجاد اخلال در مناسبات بین جریان های اپوزیسیون و تفرقه انداختن میان آنها، درست کردن پوششهای مختلف برای فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی و غیره است.

هشیاری و آگاهی رسانی

اکنون دو ارگان اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور فعالند. بالطبع بعد از این بر میزان فعالیت اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران در خارج از کشور افزوده خواهد شد. سازمان اطلاعات سپاه که در داخل کشور رفتار خشن تر، تندتر و ناپخته تر از وزارت اطلاعات با منتقدین و مخالفین دارد، در خارج از کشور هم میتواند به اقدامات خشن دست بزند. این امر به معنی ترور مخالفین همانند دهه ۶٠ و ٧٠ نیست. چرا که رژیم در وضعیتی نیست که بتواند به چنین اقداماتی به ویژه در اروپا دست بزند. با این وجود ضروری است نیروهای اپوزیسیون بر فعال شدن سازمان اطلاعات سپاه در خارج از کشور وقوف داشته باشند، نسبت به فعالیت های آن هشیاری نشان دهند، اقدامات آن را رصد کنند، تهدیدها را در رسانهها فاش سازند و شیوه های عمل دو ارگان اطلاعاتی و امنیتی را به آگاهی فعالین سیاسی و مدنی برساند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com