Untitled-1
بانو صابری، یکی دیگر از دلبستگان خاوران که همسر جوانش را آنجا در آن خاک نامهربان جا گذاشته در مورد نیره جلالی (مادر بهکیش) می‌گوید: «یک چیزی آنجا در خاوران مرا هر دو هفته یک بار از اصفهان به جایی می‌کشاند که حتی مطمئن نبودیم استخوان عزیزانمان آنجا مدفون شده یا نه؟ به جز چند نفری که قبر مشخص داشتند، هیچ نشانه ای از هیچ گوری نبود، هر وقت آنجا می‌رفتم مادر بهکیش هم آنجا بود با همان عکس معروفش، عکس دسته جمعی فرزندانش. او می‌گفت روزهای متوالی برای پیدا کردن ردی از جسد فرزندانش، تمام گورهای بهشت زهرا را یکی به یکی می‌گشته، خودش هم نمی‌دانست که واقعا جسد همه فرزندانش آنجا در خاوران به خاک سپرده شده‌اند یا نه، می‌گفت این همه رفتم و آمدم فقط قبر یکی از فرزندانم را به من نشان دادند، فکر می‌کنم قبر امیر بود. اهل بی تابی و گریه و زاری نبود. حتما هم بوده، وقت تنهایی مثل همه ما که یاد و خاطره عزیزانمان هرگز رهامان نکرده، اما آنچه ما می‌دیدیم زنی بود که فرزندانش و مسیرشان را پذیرفته بود، در پی چرایی این مرگ‌ها بود. در پی چگونگی این اتفاق، در پی دادخواهی، تا آخرین روزهایی که ایران بودم هر دو هفته یک بار وقتی به خاوران می‌رفتم او هم آنجا بود، دور می‌زدیم و روی زمین خشک و خالی گل می‌گذاشتیم، جایی وسط خاوران می‌ایستادیم، شعر می‌خواندیم، حرف می‌زدیم، همدیگر را تسلا می‌دادیم، قبر محدود افرادی مثل سعید آذرنگ یا کیومرث زرشناس مشخص بود اما بقیه احتمالا به طور دسته جمعی مدفون شده بودند، مادر بهکیش می‌گفت یک روز یکی از ماموران بهشت زهرا که رفت و آمد مکرر مرا می‌دید به آنجا و اینکه هی گورها را می‌گردم و دلش سوخته بود به من نشانی خاوران را داد. گفت برو کیلومتر پانزده بلوار امام رضا، بعد از سه راه افسریه، کشته شده‌های سیاسی را آنجا خاک کرده‌اند.»
«مریم» هم همسرش را در خاوران جا گذاشته و خودش هم چهار سال زندان را تحمل کرده می‌گوید: «اهمیت خانم نیره جلالی نه در سکوت و تحمل بی نظیرش بود بلکه او نقش مهمی در یک تلاش جمعی داشت تا ابعاد تاریک مرگ به خاک سپردگان خاوران را روشن کند. او از اعضای فعال مشارکت کننده در جنبش دادخواهی آن سال ها بود. آنها بخشی از وجدان جامعه بودند که به دلیل فشارهای سنگین به سکوت و فراموشی وادار شده بودند. حفظ حافظه آن سال ها اهمیت داشت، فهمی که مادران ما در این ماجرا داشتند، شیوه مسالمت آمیز مبارزه شان که شکل یک جنبش اجتماعی به خودش پیدا کرده بود. آنها کار مهمی انجام دادند، سیاست فراموشی را به چالش کشیدند.»

ایران وایر:مادر بهکیش؛ ۵ فرزند و دامادش اعدام شدند ولی سکوت نکرد
http://goo.gl/Ttp2VL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)