در حالی که در ایران و بسیاری کشورهای دیگری که به ویژه بر اساس قوانین اسلامی اداره می‌شوند همجنس‌گرایان با خطر مجازات و حتی مرگ روبرو هستند، در بسیاری از کشورها ازدواج همجنس‌گرایان شاخصی برای سنجش میزان حقوق برابر شهروندان و رواداری نسبت به گونه‌های مختلف سبک زندگی به شمار می‌رود.

در آغاز سال ۲۰۱۵ پارلمان لوگزامبورگ با اکثریت آرا ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد. مطابق این قانون همجنس‌گرایان مجاز به سرپرستی فرزندخوانده نیز می‌شوند. نخست‌وزیر ۴۲ ساله این کشور از جمله افرادی بود که در این سال با شریک زندگی خود ازدواج کرد. این دومین بار بود که رئیس همجنس‌گرای یک دولت اروپائی با شریک زندگی خود ازدواج می‌کرد. پیش از این در سال ۲۰۱۰ نخست وزیر ایسلند که یک زن بود، با شریک زندگی خود ازدواج کرده بود.

در ماه مه مردم ایرلند، کشور کاتولیک‌نشینی که به پایبندی به سنت‌های مذهبی‌اش مشهور است، با ۶۲ درصد به ازدواج همجنس‌گرایان رای مثبت دادند. ماه بعد، در آمریکا مطابق رای دادگاه در ایالت متحده آمریکا نیز ازدواج همجنس‌گرایان قانونی اعلام شد. در مکزیک ازدواج همجنس‌گرایان راه پیچیده‌تری در پیش داشت. یک حکم دادگاه عالی، یک حکم دیگرِ یک دادگاه ایالتی را در مخالفت با ازدواج همجنس‌گرایان نقض قانون اساسی اعلام کرد ولی با این وجود آن حکم را ملغی اعلام نکرد. از آن زمان با استناد به همین حکم، ازدواج همجنس‌گرایان عملا اجرا می‌شود. در یونان اگرچه پارلمان این کشور در آستانه کریسمس ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب نکرد، اما با تصویب “زندگی مشترک” همجنس‌گرایان موافقت کرد.

در کشور اسلوانی اما، سال ۲۰۱۵ با خبر خوشی برای همجنس‌گرایان به پایان نرسید. در یک همه‌پرسی، ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان به ازدواج همجنس‌گرایان رای منفی دادند. در عین حال در این کشور همجنس‌گرایان می توانند کماکان به عنوان شریک زندگی با هم زندگی مشترک داشته باشند.

سال ۲۰۱۵ بهترین سال در زمینه ازدواج قانونی همجنس‌گرایان و حقوق مساوی آنها با دیگر شهروندان بوده است. با این حساب تا به امروز ازدواج همجنس‌گرایان در ۲۱ کشور قانونی است و اجرا می‌شود. با نگاهی به نظر شهروندان بسیاری کشورهای دیگر، می‌توان انتظار داشت که در آینده به شمار کشورهایی که حقوق مدنی برابر برای هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت بشناسند افزوده شود.

حنیف حیدرنژاد

اول ژانویه ۲۰۱۶/ یازده دی ۱۳۹۴
http://www.hanifhidarnejad.com

منبع:
روزنامه زوددویچه تسایتونگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)