--------------

 

در آگوستا، یکی از شهرستان‌های ایالت ویرجینای آمریکا، در پی جنجال بر سر تکلیف شب تعیین شده از سوی یک معلم، تمام مدارس تعطیل شدند. هفته پیش، شریل لاپرت، معلم جغرافیای جهان به هدف آشنایی با ظرافت و پیچیدگی خط عربی از دانش‌آموزان دبیرستانی خود خواست از روی شهادتین بنویسند.

پس از آنکه برخی از والدین از این تکلیف مطلع شدند، شریل لاپرت را به شستشوی مغزی فرزندانشان متهم کرده و خواستار اخراج او از مدرسه شدند. با پخش شدن خبر و در پی تماس‌های پیاپی، پلیس شهرستان آگوستا و اداره آموزش و پرورش در بخش‌نا‌مه‌ای «برای احتیاط» مدارس را تعطیل کردند. البته در این بخش‌نامه اعلام‌ کردند که هیچ‌خطری اهالی آگوستا را تهدید نمی‌کند.

بسیاری از والدین عصبانی بر این نظرند که لاپرت «به اعتقادات نوجوانان (که مسیحی‌اند) تعرض کرده است.» سرمشق مذکور یکی از درس‌های کتاب «ادیان جهان» است که لاپرت برای تدریس به کار می‌برد.

پس از بررسی محتوای درس و تمرین تعیین‌شده،‌ اداره آموزش و پرورش آن را بدون اشکال اعلام کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)