بالأخره گزارش آژانس پیرامون فعالیت های گذشته هسته ای ایران انتشاریافت، از چالش بزرگی که حدود۱۳ سال با برانگیختن ظن جهان و قدرت های های بزرگ نسبت به سوگیری و ماهیت فعالیت هسته ای ایران به قصدتسلیحات هسته ای، آن را به یکی از کانون های داغ و خطرناک مناقشات جهانی که گاهی تا لحظه حمله نظامی به کشور و یا به تأسیسات هسته ای و زیرساخت ها هم پیش رفت، تبدیل ساخته بود. چنان که بر طبق گزارشاتی مستند و افشاء شده، دولت اسرائیل لااقل دوبار در آستانه حمله نظامی به تأسیسات ایران بوده است که در آخرین لحظات به دلیل اختلافات داخلی و مخالفت ارتش و نیروهای امنیتی و حتی کارشکنی آن ها به دلیل پی آمدهای نامشخص اش منتفی شده است. پروژه ای که رژیم از آن به عنوان حماسه هسته ای یادمی کرد. با این همه بهاء و تاوانی که مردم ایران بابت آن پرداختند (و البته هنوز هم می پردازند و خواهند پرداخت) بسیارکلان و کمرشکن بود. ابعادتحریم ها و انزوا چنان جهانی و سنگین و گسترده بود که همه ابعاد و پی آمدهای آن در به باددادن امکانات و ظرفیت های رشد در حوزه های گوناگون، به ویژه با پنهان کاری قابل درک رژیم از آن ها، قابل محاسبه نیست. فقط یک قلم آن به قول نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس، روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیاردتومان تخمین زده شده است!. اگر این رقم بزرگ را بر روزهای تحریم ضرب کنیم، با یک عددنجومی باورنکردنی و سرگیجه آوری مواجه خواهیم شد*. حیف و میل اموال مردم در بزرگترین دوره درآمدنفتی کل تاریخ یران، که این روزها گوشه هائی کوچک از آن در افتضاح دادگاه بابک زنجانی، که تحت عنوان به اصطلاح دورزدن تحریم ها صورت گرفته است، تنها در حکم نمایان شدن نوک کوه یخی است که بدنه آن کل سیستم و تمامی تاروپودهای آن را در بر می گیرد. بر طبق گزارش آژانس فعالیت های معطوف به ساختن بمب اتم در حوزه های گوناگون به شکل هماهنگ و هدفمندی جریان داشته است که در سال ۲۰۳ متوقف شده و سپس بطورجزئی تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافته است. گو این که این فعالیت ها از چهارچوب کسب مهارت و توانمندی های فنی و مطالعاتی و امکان سنجی و کسب تجربه و آمادگی و استخدام کارشناس و… فراتر نرفته است. برنامه رژیم به طورکلی دست یابی به توان تولیدبمب در پوشش فعالیت های دو منظوره بوده است که آژانس در مواردی عدم تطابق و تناقضات و متعارف نبودن چنین فعالیت هائی را کشف و گوشزد کرده است. در موردپارچین هم آژانس به وجود محفظه شلیک و ساخت و سازهای آن که توسط ماهواره ها عکس برداری شده اشاره می کند، اما به دلیل ساخت و سازها و تخریب بعدی آن نقطه قادر به راستی آزمائی نبوده است.البته ایران در گزارش خود زیرباروجودچنین محفظه ای که عکس های ماهواره ای آن را لو داده اند نرفته است. رژیم در تلاش برای نفی آن خود با گرفتن عکس ماهواره ای، مدعی شده که عکس های ارائه شده به آژآنس واقعی نبوده اند که البته آژانس با استناد به عکس های ماهواره دیگر که ربطی به آمریکا هم نداشته هم چنان بر صحت وجودمخزن تأکید کرده است. اما در نمونه برداری ها نشانی از تشعشات هسته ای دیده نمی شود. آژانس در جمع بندی خود تضمینی در مورد عدم وجودفعالیت های اعلام نشده نمی دهد.
البته برای طرف های مذاکره با ایران به ویژه آمریکا در این گزارش چیزتازه ای که آن ها از آن بی خبر بوده باشند وجود ندارد. همانطور که جان کری گفته است دولت آمریکا هیچ گاه در طی این مدت تردیدی در مورد آن چه که آژانس اکنون گزارش کرده، جنبه نظامی فعالیت هسته ایران، نداشته است. برای آمریکا مسأله اصلی کنترل کامل این فعالیت ها از این به بعد است. در حقیقت آن چه که در این میان تازگی دارد، همانا اعتراف و تصدیق آن ها توسط جمهوری اسلامی در اسنادی است که بر طبق توافق نقشه راه به آژانس داده است.

سه نکته دیگر هم در این رابطه قابل ذکراست. یکی آن که این گزارش در شرایطی انتشارمی یابد که دولت آمریکا و دیگرمذاکره کنندگان بر طبق توافق برجام تصمیم به بستن پرونده هسته ای ایران دارند و بهمین دلیل به نحوی خواهان عدم سخت گیری آژانس و ارائه گزارش مناسبی برای عادی سازی و حل و فصل پرونده ایران و خروج از نظارت فوق العاده آژانس بودند. چنان که جان کری گفته است مسأله مهم برای ما آینده و کنترل و نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت ایران است، نه گذشته ای که خود هم برآن واقف بوده اند. به همین دلیل گزارش سازمان انرژی هسته ای چنان تنظیم شده است که این پرونده بسته شود. در حقیقت دستاوردکنترل همه جانبه بر فعالیت هسته ای ایران و حفظ اهرم هائی چون امکان بازگشت تحریم ها هر زمان که ایران تخطی کند و از بین بردن یا خارج کردن اورانیوم انباشته شده به بیرون از کشور، کنترل غنی سازی با علظت اندک و اندازه معین، اجرای پروتکل الحاقی که امکان بازرسی در هر زمان و مکان را به آژانس می دهد و…. چنان مهم بوده اند که هیچ گاه دولت آمریکا و متحدین اش آن را به خاطر تخطی های گذشته رژیم در معرض خطر قرار نمی دادند.
نکته دیگر آن که رژیم علیرغم توافقات برجام، نگران پی آمدهای اعتراف به فعالیت هائی بود که پس از مدت ۱۳ سال ناچار به پذیرش آن ها شده بود. بهمین دلیل نگران گزارش آژانس بود و اجرای بخش های مهم تعهدات برجام مثل اجرای از بین بردن اورانیوم و یا از کارانداختن سانتریفوژهای فعال و یا تدارک مناسب برای سترون سازی آب سنگین اراک را موکول به انتشارگزارش آژآنس و نتیجه آن کرده بود تا اگر گزارش منفی باشد، آتوهای مهم چانه زنی خود را از دست ندهد. نمونه های دیگری از حساسیت و ابعادنگرانی رژیم به چگونگی گزارش آژانس و طرف های مذاکره را می توان در سخنان تندعراقچی و شمعخانی خطاب به آژانس و قدرت های مذاکره کننده مشاهده کرد که پیش از انتشارگزارش علنی به آژانس و دولت های مذاکراه کننده هشدار می دادند که اگر پرونده هسته ای ایران از حالت فوق العاده خارج نشود، مفادبرجام را اجراء نخواهد کرد. که البته پس از انتشار و واکنش مثبت آمریکا نسبت به آن و شروع حذف تحریم ها در آینده نزدیک، عراقچی و سایردست اندرکاران رژیم هم خرسندی خود را نسبت به این گزارش که می تواند پرونده هسته ای ایران را عادی کند ابراز داشتند. چرا که به قول معاون کمیسیون امنیت مجلس ایران، رژیم از گردنه خطرناکی عبور می کرد!

نکته سوم هم در این باره صحبت های قبلی و غیرمنتظره رفسنجانی بود* که پیش از گزارش آژآنس نه فقط صراحتا به قصدحاکمیت برای ساختن بمب هسته ای در گذشته اعتراف کرد بلکه خود مسئولیت آن را در دوره ریاست جمهوری اش تقبل کرد و حتی گفت که تلاش کرده بود که در مسافرت به پاکستان با عبدالغدیرخان دیدارکند. او به این ترتیب کوشید تا پای خامنه و سپاه و … را به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا و عاملان فعالیت هسته ای از ماجرا بیرون بکشد، تا حرمت فتوای حرام بودن فعالیت هسته ای او را که دروغ بودنش عریان شده بود، حفظ نماید. در عین حال افتخارحماسه هسته ای ناکام مانده را بنام خود ثبت و ضبط کند. هرچه که باشد او در گذشته هم با افتخار از بمب هسته ای اسلامی ( بمب کشورپاکستان) دفاع کرده بود که حسرت یک ایران اسلامی هسته ای هنوز هم بردل وی باقی مانده است. درعین حال او در این مصاحبه توافق شده در بالاترین سطوح قدرت، که متعاقب ارائه اسناد و اعترافنامه رژیم به آژانس و در آستانه بررسی و انتشارآن توسط آژانس صورت گرفت، با تأکید بر آن که توان بالقوه تولیدهسته ای ایران برای آینده هم همچنان محفوظ است کوشید که از وزن و رسوائی یک عقب نشینی بزرگ از حماسه هسته ای، پس از آن همه ادعاها و هزینه های نجومی مالی و اقتصادی و سیاسی بکاهد. هرچه که باشد او حفظ موقعیت موجودخود در برابر فشارسنگین رقبا را که حتی به تهدیدخانواده و دستگیری فرزندانش هم منجر شده است، مدیون این گونه خدمات بی ریا به نظام و خامنه ای در سربزنگاه های مهم است.

*- گزارش کامل آژآنس:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940605000790
هزینه های جنگ:
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2015/11/blog-post_20.html#more

*- نوشته زیر همان موقع به تشریح دلایل رویکردرفسنجانی پرداخت. گزارش اخیرآژانس صحت آن ارزیابی را موردتأیید قرار می دهد:
اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت، و دلایل این اعتراف؟
*- http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2015/10/blog-post_28.html#more

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com