این جناب نیک آهنگ ،گاهی هم آهنگ های نیکی کوک نمی کند و بد به جاده خاکی می زند ،تقصیر خودش هم نیست اقتضای طبیعت اش این است وگرنه از ره کین نیست فقط و فقط بعضی وقت ها سازش کج کوک می شود، گاه سیم های تار اش را آنقدر می کشد که می شود چپ کوک و گاهی هم که سازی ندارد که کوک کند زمین را به آسمان کوک می کند تا سازی را که قبلا کج کوک کرده است را بگذارد به گردن این آقا زاده ی فلان و بهمان شده ، اصلا راست می گوید این آقا زاده، آدم دزد است و باباش هم خون مردم را در شیشه کرده است باید آبروش می رفت وظیفه همگانی است که دست از روی آن آقا برداریم دست بگذاریم روی این آقا، خوب جناب کوثر عزیز اعدام های دهه شصت را فراموش نکردی که وای…. جنایت های اوایل….. مگر می شود گذشت ؟نه مهم نیست که در چه مقطعی از تاریخ و زمان و هستیم! این کسی که مردم کور احمق میلیون میلیون ریختند پشتش تا پرچم را پس بگیرد ،شریک دزد ها و همراه قافله است. بیاید ساز کج کوک من را بشنوید که تاریخ را شیار می زند و سره را از ناسره جدا می کند …. چه بگوییم، انسان با این وجدان و اخلاق را چگونه سربراه کنیم که این آهنگ را بعدا باهم کوک می کنیم فعلا باید در چهارگاه کوک کنیم تو چرا ابوعطا می نوازی آهنگ جان؟ نه جز حجامت مهندس کاری نمی شد کرد که آقای کارتونیست راضی شود. حصر شدن ، نه؟ حبس شدند. نه؟ کشته شدند. نه؟ ای آهنگ جان! خود دهه شصتی ها هم می گویند بی خیال فعلن . نه؟ تو چه با وجدان و با اخلاقی آهنگ جان! راستی دادگاه کانادا کجاست؟ چه قوانین عجیبی دارد و ما چه مردمان مهربانی هستیم!!آهنگ! تو صدای همه را ضبط می کنی؟ بله چرا که نه؟ یک کارتونیست یک کاریکاتوریست کارش ضبط کردن صدا هاست که بعد از رویش کاریکاتور بکشد؟؟!! اما نیک جان آهنگ! این نوبت دیگر سازت را حتی کج کوک نکردی این نوبت با ضبط این صدا ،کاریکاتور تلخ فرهنگ ما را کشیدی، کاریکاتوری که هیچ کس را نمی خنداند کاریکاتوری که همه ناباورانه در او هیبت بی قواره خودشان را نگاه می کنند تو کاریکاتور تلخ ما هستی نیک آهنگ جان!

تو هم مثل من چکاله نارس این فرهنگ بیکران همیشه ناکوک هستی که گاهی هم بین شاستی ساز و شست نوازنده یی دیگر، ساز را نه برای مردمان که برای آقایان خوب کوک می کنیم خوب کوک کردی ! خوب حال بشین و بقیه کنسرت را با وجدان آسوده مشاهده کن !شاید دهه شصتی دیگر نواخته شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com