عده‌ای معتقدند:
اگر مهدی کروبی و میرحسین موسوی به حصر نمی‌افتادند، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد! اینها می‌گویند: بی شک آنها (منظور مهدی کروبی و میرحسن موسوی‌ست) به نحوه‌ی کِش پیدا کردن اعتراضات، و تعمیم آن به مسائلی که موجودیت نظام ج.ا. رو به خطر بیاندازد، مخالفت می‌کردند! دلیل اینها هم این است که: هر دو به نظام ج.ا. و امام خمینی و قانون اساسی (با وجود ولایت مطلقه فقیه) وفادار وموافقند!و بعد نتیجه‌ای که این عده می گیرند این است که: برای آنها (منظور کروبی و میرحسین است) اعتراض صرفا به خاطر رای نیاوردن خودشان بود، ولی برای مردم، بهانه‌ای شد برای مطالباتی که در این ۳۷سال به خاطرش سرکار رفتند! و البته برای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی هم می‌تواند یک سوپاپ مطئمن و دائمی باشند

اینجا:
اگر حصر کروبی و میرحسین موسوی برداشته شود چه می‌شود؟
این یک داستان واقعی ست
http://www.tahlilrooz.net/?p=5086

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)