مدرسه فمینیستی: شعر زیر سروده بهار الماسی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت و به همین مناسبت منتشر می شود:

تن-تفاله‌ی ناموس

– خیس و خسته و خواب‌آلود
– (خون‌آلود)
– «تن»
– که می‌ترسد به زبان بیاورد: «پاها»
– بالا
– که می‌ترسد بیاورد پایین
– (بالا می‌آورد)

– تنها
– تن-تفاله‌ی ناموس
– مچاله و خاموش
– که می‌ترسد به زبان بیاورد
– «مامان»
– که می‌ترسد به زبان بیاورد
– «بابا»

– لب دوخته و ناخن
– به دندان گرفته
– تا خون
– -خون، که عادت فرداست-
– نپاشد از تو
– نپاشد بیرون

آبان ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)