آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
«سعیدحجاریان»،نظریه پرداز«اردوگاه اصلاح طلبان»،درمصاحبه ای با«خبرگزاری تسنیم»گفته است:«هاشمی رفسنجانی عوض شده است»!
نشریه«عصرما»،ارگان«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»درتحلیلی،درمورد «هاشمی رفسنجانی»اینگونه اظهارنظر کرده است:
«علی اکبرهاشمی رفسنجانی،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،روزپنج شنبه ۲۶تیرماه،یعنی یک روزپس ازبرگزاری راهپیمائی بزرگ مردم تهران درمقابل دانشگاه تهران که باخاتمه یافتن درگیری های خیابانی وحاکم شدن آرامش وفروکش کردن بحران همزمان بود.به اظهارنظردرباره حوادث اخیر پرداخت.این رویه شناخته شده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که غالبا در لحظات بحرانی خودراازصحنه کشاکش عناصرحاضردرمیدان کنارمی کشدوپس از خاموش شدن شعله های بحران،به اظهارنظرهایی می پردازدکه باوجه غالب میدان همسویی وهمگرایی بیشتری دارد.واین چنین است که پای این شخصیت سیاسی کشورعموماازمخاطرات میدان سیاست روز وازعوارض درگیری های مستقیم و رودررودرامان می ماند».
امااکنون،به برکت«محموداحمدی نژاد»مخالفان وناقدان دیروز(برسبیل دشمن دشمن مادوست ماست)،پشت ایشان ایستاده ودرراستای تحقق دولت«اعتدال»و«نرمال» سعی دارند کشور راپس از ۳۷سال دمکراتیزه کنند!!
تنهامستندونشانه ی عوض شدن«هاشمی رفسنجانی بهرمانی»،همان گفته وی درآخرین نمازجمعه وتوصیه وی به رهبری برای بازکردن فضای سیاسی کشور،پس ازحوادث جنبش سبزبودکه به فتنه۸۸معروف شد!
اماآیااین نشانه عوض شدن ایشان است؟
مدتهاست که هاشمی رفسنجانی (وخانواده اش)آماحملات جناح راست وهواداران «مصباح یزدی»ست.
آیت الله منتظری،دراوج قدرت سیاسی(قائم مقام رهبری)به تاسی از مقتدایش امام علی(ع)،قدرت برایش به اندازه آب بینی بُزی هم ارزش نداشت،ودروقایع اغدام های سال ۶۷محکم ایستادوباآن مخالفت کرد.
هم چنین ایشان،تعمیم قانون اساسی در مورد«مطلقه»کردن«ولایت فقیه»؛ودادن اختیارات بیش از (حتی بیش ازخمینی،رهبرکاریزماتیک انقلاب ۵۷)،به جانشین،مخالفت وبه صراحت از«خامنه ای»انتقادکردوبرای همین سالهادرحبس خانگی درشدیدترین وضع زندگی گذراند.
اوعلاوه براینکه برنظریه خود درمورد ولایت فقیه تجدیدنظرکرد وبه روشنی آنرا توضیح داد،درمورداشتباه بودن تصرف سفارت آمریکا درتهران(لانه جاسوسی)،این شجاعت را به خرج داد که عقیده اش رابگوید!
آیا شمادرکارنامه هاشمی رفسنجانی چنین مواضعی را می بینید؟!مطلقا خیر!
بلکه به عکس،اوسعی دارد دراین مخالفت هایی که باوی می شود(وبه زعم این نویسنده برخی ساختگی وبرای بزرگ نمایی و درجهت اهداف آتی وازجمله جاانداختن رهبری آینده برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ست)وهم چنین حمایت رانتی از هوادارانش(ازجمله روزنامه آرمان که رسما بلندگوی رسمی وی شده است)این راثابت کندکه همیشه اومرکز اعتدال ومیانه روی وتعادل بوده وتمام کارهای سابق واکنون وی درراستای تحقق شعاری انقلاب بوده وهست!
اوهم چنین اخیراگفته است:«گزینش های غلط در مدیریت اجرایی»(منظور وی دولت محموداحمدی نژاد است)کشور رابه ورطه سقوط وورشکستگی کشانده»(نقل به مضمون).اما اونه گفت که گزینش او درانتخاب آقای خامنه ای به رهبری،(که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک تر است تابه وی)سرمنشاء تمامی وضعیت فعلی ست.
هاشمی رفسنجانی توان اقرار به اشتباهات خودرا ندارد،اصلن معتقدنیست که اشتباهاتی هم داشته؛اما درعوض می خواهد برای سناریو هایی که درموردش (به عمد یا واقعی)درجریان است،تاحدودی مثلن مافات گذشته کند،وازجمله راه بازکردن به مجلس خبرگان رهبری که انتخاباتش درپیش است،واحتمال اینکه دراین مجلس رهبر بعدی معلوم شود،هست؛وسخنانی که دائم از این سو وآن سو در مورد «حسن خمینی»به عنوان«خمینی دوم»می شود.
برای هاشمی رفسنجانی واردوگاه اصلاح طلبان،هیچ چیزی به اهمیت همین موضوع نیست.آنهاحفظ نظام(ودرواقع حفظ موجودیت خودرا)دراتفاق افتادن این امر به سمت خودمی دانند.وحسن خمینی بهترین گزینش است!
اگرحصرخانگی آقایان کروبی و میرحسین موسوی(درشرایط فعلی)راخودخواسته ندانیم!(که برای آن می شود قرائنی ردیف کرد)،بخشی از کش دادن سوژه حصرآنهابه همین موضوع ارتباط دارد.
حسن خمینی(آنطور که مشهوراست نواندیش ودارای حسن اخلاق وانسان وارسته ای است؛وحتما انشا الله همینطوراست)نباید دراین دام بیفتد،همچنانکه توسط اردوگاه اصلاح طلبان پدرش دراین دام افتادوآخرالامرجانش راهم ازدست داد!
حفظ نظام با بازگشت به اهداف انقلاب ۵۷،باحضورهمه نیروهای داخل وخارج (باتوجه به تجربه ۳۷سال)دریک انتخابات آزاد میسور وممکن می شود.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۲۶آبان ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com