تیتر قبیح نشریه ورزشی «۹۰» با محتوی «ترکمنها باید زانو بزنند» احساسات ترکمن‌های ترکمن صحرای ایران را جریحه دار کرده است. تیتر فوق متعلق به نوشته ای ورزشی مرتبط با مسابقه فوتبال ایران و ترکمنستان است. اما تیتر چنین ابراز می کند که گویا جنگی با ترکمنها آغاز شده و این مردم چنان اسیرانی در برابر سلطان باید زانو بزنند. همان نگاه اول به تیتر کافی است که رعشه بر تن هر ترکمنی بیندازد. img_36247
شاید نویسنده، بدون هیچ نیت شومی تنها هیجان ورزشی خود را ابراز کرده باشد اما صاحب قلم و مخصوصا مدیر مسئول نشریه باید روی تاثیر تیترها و نوشته هایش بر افکار عمومی و احساسات اقوام مخصوصا در این برهه زمانی که احترام و هویت اقوام در بعضی رسانه های عمومی مورد تهاجم قرار می گیرد، نیز تامل کند.
اما در احتمال دوم، اگر نویسنده مطلب به صورتی آگاهانه قصد باد زدن به آتش را داشته باشد این موضوع پاسخها و واکنشهای جدی تری را در پی خواهد داشت.
اگر با نگاهی خوشبینانه فرض را در احتمال اول ببینیم، توجه نویسنده و یا گزارشگر ناآگاه از بافت قومی ایران را به نکات زیر جلب می کنم:
ترکمنستان یکی از جمهوریهای آسیای میانه در شمال ایران با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر است که تنها بخشی از ترکمنهای دنیا را شکل می دهند. در کشورهای مختلف دنیا چون ایران و افغانستان و سوریه و عراق و ترکیه حدود چهل میلیون ترکمن زندگی می کنند که قرار نیست در زمین فوتبال شما زانو بزنند. حال از ترکمن های کشورهای دیگر بگذاریم؛ تنها اگر گستره خود ایران را مدنظر قرار دهیم حدود دو میلیون ترکمن در این کشور، در استانهای گلستان و خراسان شمالی و رضوی زندگی می کنند که بیش از هزار سال است که در این سرزمین ریشه دارند و خود را در دردها و رنجها و جنگها و پیروزیهای ایران شریک می دانند. با علاقه مسابقات ورزشی کشور را تعقیب می کنند و برای هر گل آن از صمیم قلب فریاد شادی بر می آورند. براستی این مردم با دیدن چنان تیتر ناخردانه ای چه احساس و واکنشی خواهند داشت؟!
مضافا، ترکمن صحرا برای اولین بار یکی از فرزندان فوتبالیست خود را با وجود هزاران مانع و مشکل برای بچه های ترکمن، به تیم ملی ایران فرستاده است که به وجود وی در تیم ملی ایران افتخار می کنند. این بازیکن مهاجم سردار آزمون که از افتخارات ورزش ایران نیز هست در بازی گذشته ایران و ترکمنستان یک گل هم وارد دروازه ترکمنستان کرده است. مسلما وی که ترکمن است برای به زانو در آوردن همتباران ترکمن خود گل نزده بلکه به دروازه فوتبال کشوری بنام ترکمنستان گل زده است.
نتیجه این که شما اگر واقعا احساس می کنید که در مسابقه فوتبال طرف مقابل را به زانو انداخته اید، این طرف «ترکمنها» نیستند بلکه کشوری بنام « ترکمنستان» است. اما این که آیا واقعا ضرورت دارد که چنان تیترهای آتشینی برای یک برد بکار برده شود، خود بحث جداگانه ای است. اگر در مسابقات ایران با کشورهای دیگر که برد و باخت در آن وجود دارد به هنگام باخت طرف مقابل بنویسد که «فارسها زانو زده اند» چه احساسی به شما دست خواهد داد. مخصوصا اگر در کشوری که سکونت دارید چنین جمله ای بکار ببرند چه خواهید کرد؟

نوشته فوق چه اگر به عنوان بخشی از حملات فله ای و زنجیره ای به اقوام مختلف از سوی رسانه های ایرانی و چه غیرمعمدانه از سر هیجانی ورزشی نوشته باشد، قلب ترکمن های ترکمن صحرای ایران را به درد آورده و در شبکه های اینترنتی به بحث روز جوانان ترکمن تبدیل شده و واکنشهای تندی را به همراه داشته است. در ایرانی که تبعیضهای قومی و مذهبی اش در طی سالیان دراز زندگی را بر اقوام مختلف ترک و عرب و کرد و ترکمن تنگ کرده است چنین جملات اهانت آمیز بر فاصله های موجود بین اقوام ایرانی هر چه بیشتر می افزاید و چه بسا که ادامه این تحریکات تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)