گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش‌پور درباره تقاضای اشد مجازات برای حمید نوری

در این گفتگو گفتم دادگاه نوری که حدود ۹ ماه به طول انجامید و دران میلیون ها کرون خرج شده تا دهها شاهد و متخصص و وکیل مدافع و دادستان به گونه ای علنی بتوانند شهادت و مدارک خود را ارائه دهند و خانواده او نیز در دادگاه حضور یابند نشانگر نقش دمکراسی جا افتاده در نظام قضایی و کل کشور سوئد استت. این که حتی قربانیان این جنایت از هرگونه درگیری و اهانت به خانواده یا شخص متهم خودداری کرده و با نهایت متانت نمایش های مزورانه و لوده و جنگ روانی وی در دادگاه را که با تمسخر قربانیان و شاهدان همراه بود تحمل کرده و حتی عصبیتی به خرج نداند نشانگر درجه ای از نهادینه شدن فرهنگ دمکراسی در این سو حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه بود. در جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ سند و مدرکی پس از شکنجه زندانیان و گاه با دادگاه های چند دقیقه ای و بدون حضور وکیل مدافع و خانواده زندانیان جان هزاران نفر را در قتل عام دهه شصت ربودند. این نخستین فکری بود که هنگام محاکمه نوری و شنیدن اخرین عدله وکلای دادخواهان این پرونده به ذهنم خطور کرد. در باره انگیزه هشدار وزارت امور خارجه سوئد به این که شهروندان این کشور و از جمله ایرانی تبارها را از سفر به ایران برحذر داشته است گفتم حکومت اسلامی استقلال قوه قضائیه سوئد را دستکم گرفته بود و نمی پنداشت که ممکن است نوری با اشد مجازات روبرو شود. حال که دادستان تقاضای اشد مجازات کرده است جمهوری اسلامی سراسیمه به برگزاری تظاهرات در جلوی سفارت سوئد در ایران پرداخته است تا از این طریق روند دادگاه را که به روزهای پایانی خود و صدور حکم نزدیک می شود تحت فشار قرار دهد. هم از این رو به قصد جلوگیری از دستگیری احتمالی شهروندان سوئدی و به خصوص ایرانی تبارها که ممکن است با ورود به تهران دستگیر شده و برای اعمال فشار به سوئد مورد استفاده قرار گیرند دولت سوئد درباره سفر به ایران هشدار داده است. به این گفتگوی کوتاه می توانید درلینک زیر گوش فرا دهید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)