«آنچه که مدافعان حقوق بشر نیاز به دانستن آن دارند»، «آموزش امنیت دیجیتالی» و مشکلات مالی برای پیشبرد فعالیت‌ها از مباحث مطرح در جزوه «کنشگری در تبعید»، منتشر شده توسط «آرتیکل ۱۹» است.

کنشگری در تبعید

«کسانی که کشور را ترک می‌کنند، احساس می‌کنند که به تدریج روابط و شبکه‌های حمایتی خود و همچنین قدرت و مشروعیتی را که وضعیت کنشگری به آنها اعطا کرده به تدریج از دست می‌دهند. و این پیروزی مقامات ایران است که با استفاده از این شیوه، کنشگری در حوزه حقوق بشر مربوط به این کشور را در داخل و خارج از ایران با موفقیت سرکوب می‌کنند.»

آرتیکل ۱۹ جزوه تازه‌اش با عنوان «کنش‌گری در تبعید» را با دست گذاشتن بر روی این نکته آغاز می‌کند.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: « هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.» سازمان آرتیکل ۱۹ عنوان خود را از این ماده گرفته است. این سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در سال ۱۹۸۷ در برتیانیا تأسیس شده است. «اصل ۱۹» وظیفه خود را دفاع از آزادی بیان و به طور مشخص دفاع از آزادی بیان رسانه‌ای قرار داده است. یک بخش از فعالیت‌ آن ارائه جزه‌های آموزشی و آگاه‌گرانه در مورد وضعیت آزادی بیان در کشورهایی است که در آن روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر مورد آزار و پیگرد حکومتی قرار می‌گیرند. جزوه منتشر شده در اوت ۲۰۱۵ به زبان‌های فارسی و انگلیسی با عنوان «کنشگری در تبعید» / Iran: Defending from the Outside ، در مورد مشکلات و مسائل کنشگران ایرانی در خارج از کشور است.

در مقدمه این جزوه می‌خوانیم:

«این امر که امکان انجام فعالیتهای مربوط به حقوق بشر در ایران بدون خطر یا قرار گرفتن در معرض دستگیری، رعب و وحشت و آزار و اذیت بسیار محدود است، بدان معناست که کنشگران حقوق بشر در تبعید نقشی حیاتی در برجسته کردن نقض حقوق بشر در ایران و همچنین حمایت از همکاران خود در داخل کشور ایفا می‌کنند. این افراد به رغم مشکلات عمده ای که مدافعان حقوق بشر با آن مواجه می‌شوند- که کوچکترین آنها تضعیف جامعه مدنی به دست مقامات ایران است- به کنشگری در تبعید ادامه می‌دهند. این گزارش در پی آن است که معضل های این مدافعان ایرانی را که در تبعید فعالیت می‌کنند برجسته ساخته و چالشهایی که آنها در جهت حصول اطمینان از اینکه در کار خود- حمایت از حقوق بشر در ایران- از پشتیبانی کافی برخوردارند را خاطرنشان کند.»کنشگری در تبعید

«آنچه که مدافعان حقوق بشر نیاز به دانستن آن دارند»، «آموزش امنیت دیجالی» و مشکلات مالی برای پیشبرد فعالیت‌ها از مباحث مطرح در جزوه «کنشگری در تبعید»، منتشر شده توسط «آرتیکل ۱۹» است.

نسخه فارسی این جزوه راهنما را می‌توانید از این لینک دریافت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)