کمی شمالی باش !

en978

برقص !
بسانِ نرم ترین خنده ی ستاره، برقص !
سخنسرای نفس های سرخِ قالی باش !

 

بپوش پیرهنِ گُل گُلی ی خاطره را
کمی ، شمالی باش  !

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)