در قسمت پیش به وقایع مهم بین ۱۰۰ پیش از میلاد تا تولد مسیح (عیسی بن مریم)، پرداخته و به موارد زیر اشاره کوتاهی نمودم:
زندگی و مرگ ژولیوس سزار یعنی قیصر روم که با فتح سرزمین گل و لشگرکشی به بریتانیا و… رقبا را کنار زد و فرمانده بلامنازع روم شد اما عاقبت استبداد پیشه کرد و در سنای روم با خنجر به قتل رسید.
اسپارتاکوس و مبارزه نهایی بین لشگر بردگان و سپاه کراسوس که در پیش چشمان متحیر و مستأصل او بردگان یکی یکی بلند شدند و خودشان را اسپارتاکوس معرفی کردند.
کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان که تا همین امروز همچنان به عنوان یکی از شخصیت‌های مشهور در فرهنگ غربی باقی‌مانده‌است.
دودمان شیلا یکی از سه امپراتوری کره که ۵۷ پیش از میلاد تأسیس شد و سده‌ها در قدرت بود.
وِرسینگِتوریکس؛ فرمانده یکی از قبایل سلتی که شورش گل‌ها را علیه رومیان رهبری نمود اما سربازان سزار به محل او و طرفدارانش دست یافتند و عاقبت در یکی از جشنهای سزار خفه‌اش کردند.
اکتاویوس که پس از مرگ سزار قدرت را به دست گرفت اما سیسرون خطیب برجسته روم که برایش مدحها سروده بود جلوی چشمان او به طرز فجیعی کشته شد وـ
تولد عیسی بن مریم شخصیت مرکزی در آیین مسیحیت که در باور مسیحیان، تجسّم خدا در جسم انسانی است همو که می‌گفت چه فایده دارد که آدمی جهانی را ببَرد امّا خود را ببازد؟

در بحث «تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک» که از انسانهای اولیه آغاز شده‌است به رویدادهای بعد از میلاد می‌رسیم اما پیش از آن در مورد امپراتوری روم و ایزدان المپ‌نشین نکاتی را توضیح می‌دهم.

………………………………………………..
ادامه مقاله (با چکیده انگلیسی آن+عکسها) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=329
________________________________________
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)