نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «سرزمین عجایب» با نمایشگاه گردانی «هادی جوادی » عصر جمعه دهم آذر ماه در گالری شکوه  شده است .

در این نمایشگاه ۹ هنرمند صاحب سبک تازه ترین آثار خود را برای اولین بار به تماشای عموم گذاشته اند  ؛آثاری که در خلق محیطی وهم آلود و عجیب،اشتراک معنی دارند؛در این نمایشگاه از هر یک از هنرمندان واحد خاکدان،طاهره صمدی طاری،وحید چمانی ،داریوش قره زاد،شهریار احمدی،دانا نهداران ،محمد طباطبایی،سعید احمد زاده و مصطفی چوبتراش یک تا دو اثر به روی دیوار گالری شکوه رفته است .

هادی جوادی نمایشگاه گردان «سرزمین عجایب»در چیدمان این هنرمندان و نیز انتخاب آثارشان بر دو تم موازی تاکید دارد؛او در پی ارایه تصویری از سرگشتگی انسان معاصر است و امیدوار است در این نمایشگاه به لطف آثار این هنرمندان طراز اول ،روی از چیستی این سرگشتگی تاریخی رصد شود و به موازات آن از تکاپوی بی پایان انسان معاصر که در تنهایی و انزوا به سر می برد نیز رونمایی شود .

«سرزمین عجایب » نمایشگاهی در مجموع فیگوراتیو با رویکرد معاصر است که جهان بینی و سبک های نقاشانه مختلف از رئالیسم جادویی گرفته تا حتی آبستره معاصر را در بر می گیرد .

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)