اگر نسبت زندانی به جمعیت هر کشور را مقایسه کنید ایران در بین همه کشورها با ۰.۳۶ درصد قبل از امریکا با ۰.۰۸ درصد و چین با ۰.۱۴ درصد ، در رتبه نخست جهان قرار میگیرد. به بیان دیگر ایران بطور نسبی دو و نیم برابر بیش از چین و چهار برابر بیش از امریکا دارای زندانی است. این ارقام برای کشوری با داعیه اخلاق اسلامی و فرهنگ والاتر و نقد دو الگوی کمونیستی و سرمایه داری که در صدر آن دو کشور چین و امریکا قرار دارند، جای تامل دارد. بی سبب نیست که نسبت اعدام شدگان در جهان را هم مقایسه کنیم ایران شش برابر چین، شهروندان خود رااعدام کرده و در این شاخص نیز در رتبه نخست جهانی قرار گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)