در برنامه‌ی سیزدهم رادیو ریزوم با شما از جنگی خواهیم گفت که هر روز و هر ساعت در آن به سر می‌بریم، از یک وضعیت جنگی تمام‌عیار و از فرار خواهیم گفت، از فراری‌ها، آنها که از جنگل‌ها، دریاها، کوه‌های بلند و بیشه‌های پست می‌گذرند، از مرزها با شما خواهیم گفت. در سیزدهمین برنامه‌ی رادیو ریزوم نشان خواهیم داد که چگونه می‌شود با گفتار غالب هم‌دست شد. از ظرفیت پناهنده‌پذیری در کشورهای اروپایی خواهیم گفت و نگرانی آن‌هایی را که فکر می‌کنند «پناهنده‌های دروغین» باعث شده‌اند «پناهنده‌های واقعی» جایی برای ماندن نداشته باشند، برطرف خواهیم کرد. در برنامه‌ی سیزدهم رادیو ریزوم اروپای واقعیِ پناهجویان را به شما نشان خواهیم داد، از قلب رئوف آنجلا مرکل حرف خواهیم زد، از سیمای حقیقی پناهنده پرده برخواهیم داشت و از سلفی گرفتن خوشمزه‌ها با الاغ خواهیم گفت.

از اینجا بشنوید و دانلود کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)