Bloody-Supermoon-2015-Washington

این پدیده‌ی هم‌زمان که از آن به “ابرماه خونین” (Super Blood Moon) نام برده می‌شود، آخرین بار ۳۳ سال قبل در سال ۱۹۸۲ روی داده بود و آن‌گونه که “اداره ملی هوانوردی و فضایی امریکا” (ناسا) اعلام کرده بار دیگر در سال ۲۰۳۳ اتفاق خواهد افتاد.

ابرماه یا ماه‌افروختگی به حالتی می‌گویند که ماه کامل در نزدیک‌ترین فاصلۀ خود با زمین قرار می‌گیرد. این پدیده تقریبا هر ۴۱۲ روز یک‌ بار اتفاق می‌افتد.

خسوف یا ماه‌گرفتگی نیز به وضعیت قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه می‌گویند که باعث تاریکی بخش یا تمام ماه می‌شود.

هم‌زمانی ماه کامل و خسوف موجب می‌شود که رنگ ماه سرخ‌فام دیده شود.

تصاویر ابرماه سرخ یا خونین را در نقاط مختلف جهان ببینید.

Bloody-Supermoon-2015-Berlin

Bloody-Supermoon-2015-Yavterishki-Belarus

Bloody-Supermoon-2015-Mir-Belarus

Bloody-Supermoon-2015-Cologne

Bloody-Supermoon-2015-North-Carolina

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)