درپی مراسم اتش زدن قران در چند محله در سوئد توسط رهبر حزب نزادپرست و راست افراطی استرام کورس دانمارک «راسموس پالودن» کشور سوئد در روزهای اخیر شاهد درگیری های گسترده مهاجرتباران با پلیس در چندین شهر شد. این درگیری ها و ناارامی ها که روز پنج‌شنبه اغاز شد تا امروز همچنان ادامه دارد. گرچه دائما به پلیس هشدار داده شد که در صورت عدم لغو این برنامه شاهد ناارامی و گسترش ان خواهیم شد اما سوئد به دلیل ان که همراه با کانادا دو کشوری است که بالاترین درجه ازادی بیان را در کل دنیا دارد و حتی حاضر نیست برای مقابله به راسیسم انرا محدود کند از حق این گروه برای اعتراض دفاع کرد و اتش زدن قران را بخشی از ازادی بیان خواند. نتیجه این اقدام موج گسترده ای از اعتراض و به اتش کشیدن ماشین های پلیس و متقابلا تیراندازی پلیس به سوی معترضان که بیشتر مهاجر تباران مسلمان بودند شد.

من در گفتگوی خود با بی بی سی و صدای امریکا واکنش تاکید کردم که طی دهه های اخیر راسیسم و خارجی سیتزی درسوئد رشد گسترشی یافته است. تبدیل حزب نیم درصدی دمکرات های سوئد به حزبی ۱۷ درصذی که سومین حزب بزرگ کشور است جلوه ای از این حقیقت است. علاوه بران اضافه کردم تحقیقات ما -که در کتاب تازه مان درباره مهاجرت و قومیت نگاهی به چندگانگی در سوئد- منتشر شده است نشان دهنده رشد نظرات منفی عمومی علیه مهاجران و به خصوص مسلمانان مهاجر تبار در این کشور است. اضافه کردم کاهش رفاه اجتماعی و شکست سیاست هم پیوستگی حاشیه نشینی را در این کشور به اوج رسانده است که نتیجه ان گسترش شکاف اتنیکی است که همچون بمب ساعتی عمل می کند. با به اتش کشاندن قران و تحقیر و تحریک مهاجران مسلمان تبار همچون بخشی از اشاعه نفرت گروهی و گفتمان راسیستی – که به قصد جلب توجه بیشتر صورت گرفته است – سوئد با گسترش جریان های افراطی راسیستی و بنیادگرای اسلامی روبرو خواهد شد که هردو از این پلاریزاسیون سود می برند. امری که نتیجه ان گسترش بی ثباتی و تهدید امنیت جامعه است. درپایان اشاره کردم به جای واکنش صرفا سختگیرانه تر پلیس به معترضان می بایست با اتخاذ یک سیاست دربرگیرندگی و سیاست فعال ضد تبعیض و گسترش رفاه اجتماعی بر شکاف های موجود غلبه کرد و مانع از گسترش خشونت ها شد.

ویدیو زیر گفتگوی کوتاه من با صدای امریکا است:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)