یک منبع داخلی در زندان مرکزی تبریز به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت سه شنبه ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۶ تعدادی از زندانیان دو بند ۷ و ۲ در اعتراض به وضعیت غذایی زندان اقدام به اعتصاب کرده و بعد از گسترش اعتراضات تعدادی از زندانیان بند ۷ و ۱۲ اقدام به آتش زدن بند کردند و با حضور نیروهای گارد ویژه زندان میان زندانیان و این نیروها درگیری صورت گرفت.
به گفته‌ی این منبع در نتیجه این درگیری که در هنگام آتش‌سوزی در این دو بند پیش امده، تعدادی از اتاقهای بند ۷ در آتش سوخته و چندین زندان دچار سوختگی شدید شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند. نیروهای گارد ویژه برای متنفرق کردن زندانیان اقدام به شلیک مستقیم به سوی زندانیان کرده و اخبار تایید نشده از کشته شدن چندین زندانی توسط نیروهای گارد حکایت دارد ولی این ادعاها هنوز توسط منابع موثص تایید نشده است.
شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان تاکنون نتوانسته اخبار دقیق تایید شده غیر از این منبع داخلی، در این خصوص بدست بیاورد و تاکنون تنها هویت یکی از زندانیان بدست به نام هادی رشیدی اهل شهر ملیکان بدست آمده است که توسط نیروهای گارد زندان کشته شده است.
وضعیت زندان هم‌اکنون آرام توصیف شده ولی حضور نیروهای گارد در داخل زندان به صورت چشمگیر ادامه دارد. زندانیان بند ۷ از این بند به بندهای دیگر منتقل شده‌اند.
این گزارش تکمیل خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)