در بخش پیش در مورد جنگ اسپارت و آتن و روش ویژه‌ای که اسپارتی‌ها برای تربیت و آماده‌سازی کودکان خود داشتند، توضیح دادم. همچنین از اینکه آنان با پشتیبانی داریوش پادشاه ایران سپاهیان آتنی را شکست سختی دادند.
از حکومت جباران سی گانه و انحطاط آتن، از منشور کوروش، همچنین از تخت جمشید که طی سالیان پیوسته، پایتخت تشریفاتیِ هخامنشیان بود و داریوش نخستین بار سنگ بنایش را گذاشت، از جمهوری روم که در سال ۵۰۹ پیش از میلاد تغییری اساسی در تاریخ غرب پدید آورد، از سِلت‌ها The Celts (گروهی از قبایل هندواروپایی جنگ‌جوی چادرنشین که در اروپای مرکزی ساکن شدند)، از بُختُ نَصَّر و بودا و کُنفُوسیوس و از تالس نخستین چهرهٔ علم صحبت شد.
ــــــــــــــــــ

یکی از حوادث تاثیرگذار تاریخ جنگ‌هائی است که در زمان پادشاهان هخامنشی با شهرهای یونان روی داد. قرن‌ها حوادث میان اروپا و آسیا، نتیجه‌های ناگزیر آن کشاکش‌‌ها بوده‌است. این جنگ‌ها در سال ۴۹۹ پیش از میلاد آغاز شد و تا حدود یک قرن به صورت پراکنده ادامه داشت.
البته زمانیکه اسکندر به ایران لشگرکشی کرد موجودیتی واحد به نام یونان وجود نداشته‌است. درواقع یونانی در کار نبود. چند صد دولت – شهر یونانی در آسیا و اروپا وجود داشت از این رو به نظر شماری از پژوهشگران عنوان «جنگهای ایران و یونان» اشتباه ‌است.

برای مطالعه مقاله و دیدن عکس‌های مربوط به آن (همچنین چکیده بحث به‌زبان انگلیسی) آدرس زیر را کلیک کنید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=307

در همین زمینه

تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)