در قسمت پیش به اولین معبد باستانی یهود که ۹۶۵ سال پیش از میلاد، در اورشلیم بنا شد، به بنیان‌گذاری رم که بر پایهٔ اسطوره‌ها، رُمولوس و رِموس بنیاد نهادند و به ایلیاد و ادیسه، که اواخر قرن ۸ پیش از میلاد نگاشته شده، اشاره نمودم.
همچنین به اولین مسابقات المپیک در جهان، روآوردن یونانی‌ها به مستعمرات و به امپراتوری آشور و تمدن چاوین که در کشور امروزی پرو پدید آمد.

در این قسمت به وقایع مهمی که از سالهای ۷۰۰ پیش از میلاد به‌بعد روی داده می‌پردازم.

در همین دوره (۶۱۲ پیش از میلاد) آشوریان بعد از حدود هزار سال مغلوب دول ماد، بابل و دیگران شدند.
نخستین امپراتور ژاپن «جینمو» که خاندان سلطنتی ژاپن به طور سنتی خود را جانشین تاج و تخت وی محسوب می‌کند بر سر کار آمد.

نقشه‌های حک‌شده بر گِل پخته، ضرب سکه، تمدن خیره‌کننده اتروسک، قوانین دراکو، افت و خیز سکاها و اولین سفر دریایی دور آفریقا همه مربوط به همین دوران است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای مطالعه ادامه مقاله(و دیدن عکسهای مربوط به آن) تصویر زیر را کلیک کنید:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=302

________________________________________

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)