ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ
زندانیان عقیدتی سیاسی واقع در اندرزگاه چهار سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج که حدود هفتاد و دونفر هستند در چهار سال گذشته اجازه استفاده از امکانات ورزشی را ندارند، این در حالیست که این زندان مجهز به ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ، ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

رجایی شهر

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ به بهانه اینکه آنها زندانی امنیتی هستند ونباید مانند دیگر زندانیان که در هفته سه بار اجازه استفاده از قسمت ورزشی را دارند از ورود آنها ممانعت مبکنند.

در طی این سالها زندانیان عقیدتی سیاسی شخصا اقدام به تهیه وسایل ورزشی با کچ و سیمان و دبه کردند که برای چندمین بار درهفته گذشته در طی گشت زدن ماموران زندان از سالن ها تمامی وسایل ورزشی دست ساز این زندانیان را از آنها گرفته و با خود برند، و حتی مسئولین زندان با درخواست زندانیان برای تهیه چند قلم وسایل ورزشی با هزینه خودشان هم مخالفت کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)