یک منبع داخلی در زندان مهاباد به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت بعد از یک روز اعتصاب عمومی در این زندان که با شرکت بیش از ۵۰۰ زندان انجام شده بود با وعده‌ی رئیس زندان مبنی بر قبولی درخواستهای زندانیان، این اعتصاب پایان یافت.

به گفته‌ی این منبع دیروز دوشنبه ۲۶ مردادماه با شرکت اکثریت زندانیان بندهای مختلف و ۳۰ تن از زندانیان بند نسوان در اعتراض به اعمال روز افزون محدودتهای جدید از سوی رئیس زندان اعتصاب عمومی آغاز و تا اواخر شب ادامه داشت و بعد از جلسه‌ی نماینده‌‌گان زندانیان اعتصابی و وکیل‌بندها با رئیس زندان در شب گذشته و قبولی درخواست آنها، زندانیان به صورت موقت به اعتصاب خویش پایان دادند. رئیس زندان در این جلسه مثل قبل اقدام به تهدید زندانیان کرده و اعلام کرده در صورت تداوم این اعتصاب می‌تواند حکم اعدام ۲۰ زندانی محکوم به اعدام را اجرا نماید و حتی برای زندانیان عادی هم پرونده امنیتی تشکیل دهد. او در پایان افزده وضعیت ملاقاتها به روال قبل بازخواهد گشت و وضعیت بهداشی آشپزخانه‌ی بند را بهبود خواهند کرد.

به گفته‌ی این منبع بعد از انتصاب حسین‌پور رئیس جدید زندان در طی چند ماهه گذشته، او اقدام به اعمال محدویتها جدید کرده و در اولین اقدام ملاقات حضوری زندانیان که قبلا دو هفته یک بار انجام میشد هم‌اکنون قطع شده و تنها با موافقت خود رئیس زندان آن هم بعد از حدالقل یک ماه انجام می‌شود. کارگاه زندان که در محوطه‌ی زندان بوده و تعدادی از زندانیان در آن مشغوا کار بوده و هم برای کمک مالی و هم یادگیری حرفه موثر ثمر بوده تعطیل شده است. همچنین وضعیت بهداری زندان محدودتر شده و اعزام زندانی مریض به بهداری در حالت فوری قطع شده و تنها تا زمانی که نویت بهداری بند باشد امکان اعزام زندانی به بهداری خواهد بود و غیر از تجویز مسکن هیج رسیدگی پزشکی دیگری برای زندانیان انجام نشده است.

این منبع در ادامه افزود که در آخرین مورد نیز ساعت کار فروشگاه زندان به روزی یک ساعت کاهش پیدا کرده و رئیس زندان اعلام کرده که دیگر برق اتاقهای همه بندها را از ساعت ۲۳ هر شب تا وقت اداری روز بعد قطع خواهد کرد و این سبب شروع اعتراض گسترده‌ی زندانیان شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)