در برنامه‌ی دوازدهم رادیو ریزوم شیشه روی سنگ خواهیم شد، در جشن هسته‌ای اخلال خواهیم کرد و در میان هیاهوی بوق‌ها چیزهایی را به یاد خواهیم آورد که کسی نمی‌خواهد به یاد بیاورد. در دوازدهمین برنامه‌ی رادیو ریزوم برای پذیرفتن نمایندگی مک‌دونالد در ایران اعلام آمادگی می‌کنیم، توی جیب وزرای کابینه را می‌گردیم و روی فرش قرمزی که در مقابل شرکت‌های اروپایی و آمریکایی پهن شده است، بالا می‌آوریم. در دوازدهمین برنامه‌ی رادیو ریزوم به کارخانه‌ها می‌رویم، از سفره‌های خالی کارگران حرف می‌زنیم و از دلمان برای شما می‌گوییم که برای تهران تنگ شده است. لطفا بوق نزنید و بوق نشوید، شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)