ریبوار پرویزی هنرمند کرد کامیارانی که اکنون در روژآوا (کردستان سوریه) به سر می‌برد، برای بازگرداندن رنگ زندگی به روژآوا، که در نبردی سخت با داعش است، اقدام به رنگ‌آمیزی و نقاشی بر روی دیوارهای شهر دیرک کرده است.
ریبوار (ڕێبوار) همراه نیروهای مدافع خلق که با سلاح به جنگ داعش رفته‌اند، با کارناوال رنگ‌ها به جنگ سیاهی داعش رفته است.

31

12

91

101

21

 

81

71

62

51

41

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)