در قسمت پیش اشاره نمودم که انسان فلز مس را شناخت و به اهمیت آن پی برد. بعدها ذوب مس را نیز یاد گرفت و آلات و ادوات را به شیوه ریخته‌گری ساخت.
همچنین از آمیختن قلع با مس، به مفرغ (برنز) رسید و میزان توانائى‌اش نسبت به عصر مس چندین برابر شد.
از عصر آهن هم صحبت کردم. از آهن سلاح‌هاى آهنى هم ساخته شد و آدمیان به جان همدیگر افتادند. انسان گرگ انسان شد….

ادامه مقاله (و عکسها) را در آدرس زیر ببینید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=293

قسمت‌های قبل
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)